آشنایی با شهر اصفهان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اصفهان شهری قدیمی و کهن است. عده ای از مورخین بنای شهر را به طهمورث دیوبند سومین پادشاه از سلسله پیشدادیان نسبت داده اند و به گفته برخی از نویسندگان، حتی پیش از هخامنشیان نیز شهری آباد بوده و بعدها به اقامتگاه تابستانی پادشاهان هخامنشی تبدیل شده است. در دوره اشکانیان، اصفهان قلمرو یکی از حاکمان جزء و در زمان ساسانیان، محل سکونت و نفوذ هفت خانواده بزرگ ایرانی بوده که مشاغل و مناصب سلطنتی را دارا بوده اند. در طی حکومت اشکانیان و ساسانیان متجاوز از نهصد سال، اصفهان مرکز استان بزرگی در میانه کشور به شمار میرفته است. پس از انقراض ساسانیان، اصفهان هم مانند شهرهای دیگر ایران تحت فرمانروایی و سلطه اعراب قرار گرفت و نزدیک به سه قرن خلفای اموی و عباسی در آنجا حکم رانی کردند. در دوره دیالمه، اصفهان در قلمرو نفوذ آل بویه قرار گرفت و رکن الدوله دیلمی در توسعه و بسط شهر اصفهان کوشید. با انقراض حکومت آل بویه و آغاز حکومت سلاجقه، در زمان سلطنت ملکشاه سلجوقی، اصفهان پایتخت و آثار و ابنیه مهمی در آن ساخته شد.

 

اصفهان قدیم

 

پس از حمله مغول و سپس هجوم و قتل عام تیمور و صدمات زیاد به شهر، اصفهان جلال و شکوه خود را از دست داد. در قرن یازدهم هجری قمری با ظهور صفویه، اصفهان بار دیگر مرکز مهم تجارت و فرهنگ و صنعت گردید. شاه عباس اول در سال ۱۰۰۰ هجری قمری اصفهان را به پایتختی خود برگزید و بناهای زیادی، از جمله چندین قصر، پل و مسجد ساخته شد. شاه عباس دوم هم به تبعیت از جد خود اقدام به ساخت عمارت های دیگری نمود. در اواخر دوره صفویه، شهر اصفهان دارای ۱۴ دروازه و چهل محله بود و نهایت وسعت و زیبایی را به دست آورده بود. اما پس از حمله افاغنه و سپس انتقال پایتخت به شیراز و تهران در دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه، اصفهان از اهمیت و اعتبار خود افتاد. از زمان افشاریه و زندیه آثار مهمی بر جای نمانده ولی در زمان قاجاریه به همت چند تن افراد نیکوکار، تعداد قلیلی بنای با اهمیت به وجود آمده است.

اصفهان، به عنوان مرکز استان اصفهان، در جلگه ای از آبرفت های زاینده رود و در مسیر آن بنا شده و از جمله شهرهایی است که شاید تاریخ و سابقه آن به سابقه و قدمت کشور ایران برسد. مساحت تقریبی شهر اصفهان ۳۲۰ کیلومتر مربع است که طبق آمار سال ۱۳۹۰ جمعیت آن بالغ بر ۱,۷۵۶,۱۲۶ نفر بوده است.

 

منابع:

۱-چهره ایران، راهنمای گردشگری استان های ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، پاییز ۱۳۹۲

۲-سایت شهرداری اصفهانعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران