شهرستان شمیرانات

اسامی روستاهای شمیرانات

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شمیرانات / لواسان

اسامی روستاهای شمیرانات استان تهران به شرح زیر است :

ا

 • امامه
 • افجه
 • امین‌آباد (رودبارقصران)
 • انباج
 • ایرا (شمیرانات)
 • ایگل

آ

 • آبنیک
 • آهار

ب

 • باغ گل (شمیرانات)
 • برگ جهان
 • بوجان (لواسان)

پ

 • پس قلعه
 • پشت لاریجان
 • پورزند سفلی
 • پورزند علیا
 • پورزند وسطی

ت

 • تأسیسات سد لتیان

ج

 • جیرود (شمیرانات)
 • جوزک

چ

 • چهارباغ (لواسان بزرگ)

ح

 • حاجی‌آباد (رودبار قصران)
 • حدادیه
 • حصار بوعلی

د

 • دربندسر
 • دره جوزار
 • درود (رودبار قصران)

ر

 • راحت‌آباد (لواسان)
 • رسنان
 • روته
 • رودک (رودبارقصران)

ز

 • زایگان
 • زردبند (شمیرانات)
 • زیادآباد (لواسان)

س

 • سفیدستان
 • سینک (لواسان)

ش

 • شمشک بالا
 • شمشک پایین

ع

 • علائین (لواسان)
 • علایین

ک

 • کردیان (لواسان)
 • کلان (لواسان)
 • کلوگان
 • کمرخانی
 • کند بالا
 • کند پایین
 • کیور

گ

 • گرمابدر
 • گندم‌مجد

ل

 • لالان (شمیرانات)
 • لواسان بزرگ

م

 • مزرعه سادات

ن

 • ناصرآباد (شمیرانات)
 • نیکنام‌ده (لواسان)

ه

 • همه‌سین
 • هنزک
 • هیزم‌دره

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران