شهرستان بینالود

اسامی روستاهای شهرستان بینالود

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بینالود

اسامی روستاهای بینالود استان خراسان رضوی به شرح زیراست :

ا

 • ابرده سفلی
 • ابرده علیا
 • اخترشاه
 • ارچنگ
 • اردمه (طرقبه شاندیز)
 • ازغد (طرقبه شاندیز)

و

 • ویرانی
 • ویلاشهر (طرقبه شاندیز)

ب

 • باغو (طرقبه شاندیز)
 • برن‌آباد (طرقبه شاندیز)

ت

 • تجر (طرقبه شاندیز)
 • تلخ النقی

ج

 • جاغرق

چ

 • چاه خاصه
 • چاهشک
 • چشمه پونه (طرقبه شاندیز)
 • چشمه عسل
 • چهارچشمه علیا

ح

 • حسین‌آباد جلدک
 • حصار گلستان
 • حصارسرخ (طرقبه شاندیز)

خ

 • خادر (طرقبه شاندیز)
 • خانرود
 • خلج (طرقبه شاندیز)

د

 • دهبار (طرقبه شاندیز)
 • ده‌نو (طرقبه)

ذ

 • ذکریا (طرقبه شاندیز)

ز

 • زشک (طرقبه شاندیز)

س

 • ساقشک
 • سرآسیاب (طرقبه شاندیز)
 • سربرج (طرقبه شاندیز)
 • سوران (طرقبه شاندیز)
 • سیرزار علیا

ش

 • شلگرد (طرقبه شاندیز)
 • شمعلی

ص

 • صفی‌آباد (طرقبه شاندیز)

ف

 • فرح‌آباد (طرقبه شاندیز)
 • فیانی

ک

 • کلاته ابراهیم‌آباد
 • کلاته آهن
 • کلاته درخت بید
 • کلاته معاون
 • کنگ (روستا)

گ

 • گورستان گراخک
 • گراخک (طرقبه شاندیز)

ل

 • لنگر (طرقبه شاندیز)

م

 • مایان وسطی
 • مایان سفلی (طرقبه شاندیز)
 • مایان علیا (طرقبه شاندیز)
 • محله زشک سفلی
 • محله زشک علیا
 • مغان (طرقبه شاندیز)
 • مج (طرقبه شاندیز)
 • مینوشک

ن

 • نوچاه (طرقبه شاندیز)
 • نجفی (طرقبه شاندیز)
 • نغندر


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران