شهرستان شهریار

اسامی روستاهای شهرستان شهریار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شهریار

اسامی روستاهای شهریار استان تهران به شرح زیر است :

 • علی‌آباد قطعه چهار

ا

 • ابراهیم‌آباد (شهریار)
 • احمدآباد سیدلر
 • احمدآباد علیزاده
 • اسدآباد بوقین
 • اسکمان
 • اصیل‌آباد
 • اکرم‌آباد کیان‌پور
 • الورد
 • الله‌آباد (شهریار)
 • امیرآباد (شهریار)
 • امیرآباد کلاه‌چی
 • امین‌آباد (شهریار)

و

 • ورامینک
 • ورآباد (شهریار)
 • وسطر
 • ولی‌آباد جزایری
 • ویره (شهریار)

ب

 • باباسلمان
 • باتری‌سازی نور
 • بادامک (شهریار)
 • بوقین مهدی‌آباد

ت

 • ترکمن (مالکین)

چ

 • چاقو بالا
 • چهارباغ (شهریار)

ح

 • حاجی‌آباد سفلی
 • حسن‌آباد میرهاشمی
 • حسین‌آباد علیزاده
 • حسین‌آباد هفشلو
 • حصارساتی
 • حصارشالپوش

خ

 • خانه‌های سازمانی گروه ۳۳
 • خوشنام (شهریار)

د

 • دولت‌آباد (شهریار)
 • دهشاد بالا
 • دهشاد پایین
 • دهک (شهریار)
 • دینارآباد (شهریار)

ر

 • رازمره
 • رامین (شهریار)
 • رضاآباد (شهریار)
 • رضی‌آباد بالا
 • رضی‌آباد پایین
 • رنگرز (شهریار)

ز

 • زرین‌آباد (شهریار)
 • زرین‌ده (شهریار)

س

 • سعیدآباد (شهریار)
 • سقرچین (شهریار)
 • سلمیان

ش

 • شریف‌آباد (شهریار)
 • شهرک جعفریه
 • شهرک مصطفی خمینی (شهریار)
 • شیرین‌آباد (شهریار)

ص

 • صالح‌آباد حصارشالپوش
 • صفی‌آباد (شهریار)

ع

 • عباس‌آباد گل شایگان

ف

 • فرارت

ق

 • قجرآباد
 • قجر تخت‌رستم
 • قره تپه (شهریار)
 • قشلاق امیرآباد
 • قشلاق مهرچین
 • قلعه بها
 • قلعه فرامرزی
 • قلعه نو (شهریار)
 • قمشلو (شهریار)

ک

 • کوشکک (شهریار)
 • کوی سازمانی ۲۲ بهمن
 • کردامیر (شهریار)
 • کردزار
 • کرشته
 • کهریزک (شهریار)

ل

 • لم‌آباد

م

 • محمودآباد (شهریار)
 • محمودآباد خلج‌آباد
 • محمدآباد (شهریار)
 • محمدآباد نائینی‌ها
 • مهرآذین
 • مهرچین
 • مهردشت (شهریار)

ن

 • نورآباد (شهریار)
 • نصرت‌آباد (شهریار)

ی

 • یوسف‌آباد صیرفی
 • یوسف‌آباد غفاری
 • یوسف‌آباد قوام
 • یبارک

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران