شهرستان پاکدشت

اسامی روستاهای شهرستان پاکدشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پاکدشت

اسامی روستاهای پاکدشت استان تهران به شرح زیر است :

 • علی‌آباد ابوالقاسم‌خانی
 • علی‌آباد خرابه

ا

 • ابراهیم‌آباد (پاکدشت)
 • ارمبویه
 • الویک

آ

 • آفرین

پ

 • پارچین (پاکدشت)

ت

 • توچال (پاکدشت)

ج

 • جمال‌آباد (پاکدشت)
 • جیتو

چ

 • چنگی
 • چهل‌قزو سیاه‌دره

ح

 • حاجی‌آباد املاک
 • حسین‌آباد قاجار
 • حصارامیر
 • حصارمهتر (پاکدشت)
 • حمامک
 • حیدرآباد (پاکدشت)

خ

 • خسرو (پاکدشت)
 • خلیف‌آباد

ش

 • شهرک انقلاب (پاکدشت)
 • شهرک سیاه چشمه و مناطول

ع

 • عباس‌آباد (پاکدشت)
 • عباس‌آباد ضرغام
 • عبدل‌آباد (پاکدشت)

ف

 • فرون‌آباد
 • فیلستان

ق

 • قرمزتپه
 • قشلاق حاجی‌آباد
 • قشلاق فرون‌آباد
 • قشلاق قلعه نواملاک
 • قشلاق کریم‌آباد
 • قلعه عارف
 • قلعه عبدل‌آباد

ک

 • کبودگنبد (پاکدشت)
 • کریم‌آباد (پاکدشت)
 • کلین خالصه
 • کلین سادات
 • کهریزک (پاکدشت)

گ

 • گلزار (پاکدشت)

م

 • مجتمع شهیدنامجو
 • محمودآباد خالصه
 • مندکان

ن

 • نیک (پاکدشت)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران