تاریخچه استان آذربایجان غربی

  • تاریخچه استان آذربایجان غربی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

آثار به دست آمده از تپه های باستانی مانند: تپه حسنلو، تپه حاجی فیروز، تپه جلبر و غیره گواه بر قدمت هزارساله این سرزمین است. آنچه مسلم است، این است که این سرزمین قبل از ورود مادها محل سکونت انسان های نخستین و غارنشین بوده است. چرا که غیر از آثار به دست آمده از تپه های باستانی، اشیای به جای مانده در غارها چون: غار تمتمه و غار آزبخ، شاهد بر این امر است.

آذربایجان در فارسی میانه آتورپاتکان و در آثار کهن فارسی آذربادگان و در فارسی کنونی آذربایجان نامیده می شود. تاریخ این منطقه با اقوام قوم ماد در آمیخته است، چرا که مادها بعد از مهاجرت به ایران در قسمت غربی این سرزمین ساکن شدند. بعدها در زمان غلبه اسکندر مقدونی بر ایران سرداری به آتورپات در آذربایجان ظهور و دعوی استقلال کرد که نام آذربایجان از نام وی اقتباس شده است.

پس از تحولات اجتماعی و سیاسی بسیار، آذربایجان مقر اولیه حکومت صفویان شد و در این منطقه جنگ های خونین میان سپاهیان ایران و عثمانی روی داد که جنگ چالدران از عمده ترین آنهاست. در آن جنگ شیخ سید صدر الدین وزیر اعظم شاه اسماعیل صفوی کشته شد و مقبره وی در چهار کیلومتری شهر سیه چشمه (چالدران) در روستان سعدل قرار دارد.

پس از سقوط حکومت صفویه در دوره ای که کشور ایران کاملا میان دولت های روس و عثمانی و اشرف افغان تقسیم شده بود، ناحیه آذربایجان در دست دولت عثمانی قرار گرفت. با آغاز جنگ جهانی اول، آذربایجان مورد تهاجم نیروهای روسیه و عثمانی قرار گرفت. پس از شکست نیروهای آلمان و متحدش عثمانی در جنگ جهانی اول، آذربایجان و سراسر ایران تحت نفوذ انگلیس درآمد.

در سال ۱۳۰۴ شمسی با شروع حکومت پهلوی اول و انقراض سلسله قاجاریه و به دنبال آن شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی، نیروهای شوروی وارد ناحیه شمالی ایران از جمله آذربایجان شدند و در سال ۱۳۲۵ شمسی به دنبال طرح مسئله آذربایجان در سازمان ملل که به شکاف رسمی بین متفقین منجر شد، روس ها آذربایجان را تخلیه کرده و دوباره تحت تسلط ایران درآمد.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

1- کتاب چهره ایران، راهنمای گردشگری استانهای ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، پاییز 1392.

2- درگاه اینترنتی ایران

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران