تاریخچه استان خراسان جنوبی

  • تاریخچه استان خراسان جنوبی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

قهستان یا قوهستان نام ناحیه ای بود در خراسان بزرگ که از جنوب نیشابور تا سیستان را در بر میگرفت و اکنون خراسان جنوبی بخش بزرگی از آن در در بر گرفته است. احتمالا سابقه آبادی های قهستان به ادوار پیش از اسلام می رسید. در دوره فتوحات نخستین مسلمانان، قهستان تحت تسلط هفتالیان بوده است. قهستان در زمان خلافت عمر به دست عبدالله ابن بدیل خزاعی فتح شد. وی در راه تسخیر کرمان، طبس را تسخیر کرد و گویند نمایندگانی از مردم شهر قرارداد صلحی با عمر بستند.

در سال ۳۱ هجری قمری، که ابن عامر به تسخیر خراسان پرداخت، هفتالیان مغلوب مسلمانان شدند. در سال های بعد قهستان مرکز شورش بزرگی شد که رهبری آن با مردی به نام قارن بود، ولی فرماندهان عرب شورش را فرو نشاندند. در سال ۵۱ هجری قمری مجددا مسلمانان قهستان را از هفتالیان پس گرفتند. از این پس قهستان، جزیی از خراسان و مخصوصا از ولایت ابر شهر شد که مرکز آن نیشابور بود.س از آن قهستان مدتی در تصرف امرای محلی سیستان و از زمان حسن صباح تا تهاجم سپاه هلاکوخان مغول در دست حکام اسماعیلیه بود که در این ناحیه قلعه هایی برای خود ساختند و بسیاری از ویرانه های این قلعه ها هنوز باقی است.

 

 

خوارزمشاهیان بارها برای قلع و قمع اسماعیلیه به آن جا لشکرکشی کردند. ورود مغولان هم اسماعیلیه را برانداخت و هم سبب ویرانی قهستان شد و این ناحیه اهمیت خود را از دست داد. در قرن های بعد ظاهرا این سرزمین به حال هرج و مرج بود. پس از صفویه، قدرت به دست امرای طبس و قائن افتاد. در دوره افاغنه وضع قهستان آشفته بود، ولی بالاخره در نیمه قرن ۱۳ هجری قمری، قاجاریه کاملا آن را به اطاعت ایران درآورد. روسای خاندان های حاکم در منطقه، به ویژه خزیمه علم، که از نوادگان دو قبیله عرب علم و خزینه بودند، وضع خود را به عنوان حاکم و نماینده شاه محفوظ نگاه داشتند. آخرین فرد مقتدر این خاندان محمد ابراهیم علم، معروف به شوکت الملک دوم بود که در دوره قاجار و پهلوی اول تا مدتها حکومت جنوب خراسان و سیستان را بر عهده داشت.

استان خراسان جنوبى تا ۱۳۸۳، بخشى از استان پهناور خراسان بود، ولى در این سال با مصوبه مجلس شورای اسلامی و براساس تقسیمات جدید کشورى، از آن منفک شد و خود به استانی مستقل تبدیل گردید.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

کتاب چهره ایران، راهنمای گردشگری استانهای ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، پاییز 1392.

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران