تاریخچه استان همدان

  • تاریخچه استان همدان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

سرزمین همدان از زمان های دور محل استقرار تمدن های باستانی بوده و در مسیر راه کاروان رو میان شرق و بین النهرین واقع گردیده بود. وجود آثار باقیمانده از ماقبل تاریخ  در گوشه و کنار این سرزمین دلیلی بر اثبات این مدعا است.
در سال ۲۱ هجری قمری در نزدیکی نهاوند جنگی بین مسلمانان و ایرانیان روی داد که، علی رغم کشته شدن فرمانده سپاه مسلمانان، اعراب پیروز شدند. فتح نهاوند راه تصرف قلمرو ساسانیان را بر روی مسلمانان گشود و از این رو آن را فتح الفتوح خوانده اند. جغرافی دانان عرب سرزمین همدان را مستحکم ترین شهر ناحیه ای دانسته اند که عرب به آن نام جبال داده است و ماد باستانی را در برمی گرفت. در نبرد میان امین و مامون در سال ۱۹۵ هجری قمری بر سر خلافت، این شهر مدت درازی در محاصره بود. همدان در قرن چهارم هجری قمری شهر بزرگی بود که به صورت عمده پس از تسخیر آن به دست اعراب ساخته شده بود.
ترکمن های غز در سال ۴۲۰ هجری قمری ناحیه همدان را غارت کردند و در سال ۶۱۸ هجری قمری مغول ها پس از محاصره ای طولانی شهر همدان را گرفتند و آن را ویران ساختند و بیشتر ساکنان شهر کشته شدند و یا از این ناحیه گریختند.
در دوره ایلخانیان سرزمین همدان اهمیت سابق خود را بازیافت. اباقاخان در همین شهر از دنیا رفت. شهر همدان پس از آن که مدتی در تصرف آل جلایر بود، مسخر امیر تیمور شد و سپس در تصرف آق قوینلو قرارگرفت. سرانجام در سال ۹۰۸ هجری قمری صفویان این ناحیه را به متصرفات دیگر خود افزودند. در قرن دهم هجری قمری همدان چند بار به اشغال عثمانیان در آمد و در سال ۱۱۳۶ هجری قمری احمد پاشا (والی عثمانی) فرماندار بغداد، این ناحیه را متصرف شد و ۸ سال بعد نادر شاه او را بیرون راند و در سال ۱۱۴۵ هجری قمری بود که این سرزمین به ایران بازگشت. آقا محمد خان قاجار در سال ۱۲۰۴ هجری قمری همدان را تصرف و ارگ شهر را ویران کرد.

در دوران جنگ جهانی اول بود که سرزمین همدان و دیگر شهرهای آن به تناوب به اشغال قوای عثمانی، روس و انگلیس در آمد و مرکز آن ستاد سپاهیان آن ها بود.
در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی، طبق اولین قانون تقسیمات کشوری، ایران به چهار ایالت و دوازده ولایت تقسیم شده بود که سرزمین همدان یکی از ولایت ها به شمار می رفت. در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری ایران، این نواحی ابتدا بخشی از استان غرب و در اصلاحیه بعدی همان سال به بخشی از استان پنجم تبدیل شد. در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی ایران دارای ۱۳ استان و ۵ فرمانداری کل بود که همدان از جمله فرمانداری های کل آن زمان محسوب می گردید. در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی نیز استان همدان تشکیل شد که در آن سال دارای ۴ شهرستان بود.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

۱- کتاب چهره ایران، راهنمای گردشگری استانهای ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، پاییز ۱۳۹۲ (استفاده از مطالب این کتاب با اجازه موسسه گیتاشناسی صورت گرفته است).

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران