تاریخچه استان کهگیلویه و بویراحمد

  • تاریخچه استان کهگیلویه و بویراحمد
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

ناحیه کهگیلویه پیش از ظهور اسلام یکی از مناطق پنج گانه فارس به شمار می رفت و ناحیه قباد به نام مرکزش ارجان نام داشت. چهار ناحیه دیگر عبارت بودند از اردشیر خره، استخر، دارابجرد و شاپورخره. در حمله اسکندر مقدونی به ایران در سال ۳۳۱ قبل از میلاد، آریوبرزن، از فرماندهان دلیر سپاه ایران، در تنگه ای در نواحی کهگیلویه راه را بر او بست. علی رقم وارد کردن تلفات بسیار بر سپاه اسکندر، سرانجام خود و سربازانش کشته شدند و اسکندر موفق به فتح تخت جمشید شد.

پیش از سال ۲۲۶ هجری قمری زم زمیجان (مسکن قبیله زمیجان)، یکی از پنج قبیله بزرگ فارس به اطلاعت جیلویه نامی که از کوره استخر به محل آنان رفته بود درآمد. پس از آن این زم، به مناسبت جیلویه و آل جیلویه که بر آن حکومت می کرد زم جیلویه خوانده شد و احتمالا از قرن سوم هجری قمری به بعد قسمتی از کهگیلویه کنونی که زم جیلویه در آن زندگی می کرد کوه جیلویه نامیده شده است. کار جیلویه که بر زم زمیجان مسلط شده بود بالا گرفت و رقیب خاندان ابی دلف عجلی شد و معلق ابن عیسی برادر ابی دلف را کشت. اما در آخر در جنگ با ابی دلف کشته شد.

در حدود سال ۵۵۰ هجری قمری حکومت کوه گیلویه به ابوطاهر فضلویه واگذار شد. هنگام حکومت مستقل هزار اسپ ابن ابوطاهر بر لر بزرگ، در بین قشون او به نام بعضی از طوایف امروزی کهگیلویه بر می خوریم.

در قرن هشتم هجری قمری ابن بطوطه از این ناحیه گذشت. حمد الله مستوفی در این ناحیه از جبل جیلویه و بلاد شاپور نام می برد. در دوره حکومت صفویه، در سال ۹۹۰ هجری قمری قلندری که شباهت به اسماعیل دوم صفوی داشت، در کهگیلویه خروج کرد و مدتی باعث نا امنی این ناحیه شد. در سال ۱۰۰۵ هجری قمری شاه عباس اول صفوی حکومت کهگیلویه را به الله وردی خان داد. در حمله افاغنه به ایران عشایر کهگیلویه با افغان ها بین سال های ۱۱۳۶ و ۱۱۳۷ هجری قمری جنگیدند.

در زمان نادر شاه والی کهگیلویه و خوزستان، محمد خان بلوچ، شورش کرد، ولی نادر شاه موفق شد آن جا را آرام کند. در دوره کریم خان زند و قاجاریه در کوه گیلویه آرامش کامل حکمفرما نشد. در سال های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۹ هجری قمری و سال های بعد نیز اغتشاشاتی در آن جا روی داد.

از سال ۱۳۲۴ هجری شمسی بویراحمد از کهگیلویه مجزا و ضمیمه استان فارس گردید. در دهه ۱۳۳۰ در قلمرو ایل بابویی شهر دو گنبدان شکل گرفت. در پانزدهم آبان ماه ۱۳۳۸ کهگیلویه نیز از بهبهان جدا شد و شهرستان کهگیلویه با مرکزیت دهدشت تشکیل شد. اما همچنان جزء استان خوزستان بود. سرانجام در سال ۱۳۴۲ فرمانداری کل کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت شهر یاسوج تاسیس شد و به واسطه قلمرو ایل بویراحمد و ملاحظات سیاسی در اسفند ماه سال ۱۳۵۵ هجری شمسی با همان محدوده جغرافیایی به استان تبدیل شد.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

کتاب چهره ایران، راهنمای گردشگری استانهای ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، پاییز ۱۳۹۲ (استفاده از مطالب این کتاب با اجازه موسسه گیتاشناسی صورت گرفته است).

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران