تکیه معاون الملک کرمانشاه

  • تکیه معاون الملک کرمانشاه
  • تکیه معاون الملک کرمانشاه
  • تکیه معاون الملک کرمانشاه
  • تکیه معاون الملک کرمانشاه
  • تکیه معاون الملک کرمانشاه
  • تکیه معاون الملک کرمانشاه
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

 تکیه معاون الملک یکی از آثار دیدنی دوره قاجاریه است که در شهر زیبا و تاریخی کرمانشاه قرار دارد.

تکیه معاون الملک

بنای زیبا و تاریخی تکیه معاون الملک که در م‍ح‍ل‍ه‌ ‌آب‍ش‍ور‌ان‌ ق‍دی‍م‌ شهر کرمانشاه که امروزه با نام خیابان حداد عادل شناخته می شود قرار دارد، از آثار دیدنی دوره قاجاریه است. تکیه معاون الملک در سال ۱۳۱۵ هجری قمری به دستور حسن خان معینی (پ‍در م‍‍ع‍ی‍ن‍‍ی‌ کرم‍ان‍ش‍ا‌ه‍‍ی ، ش‍‍ا‌ع‍ر م‍‍ع‍‍اص‍ر) معروف به معاون الملک ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ م‍ر‌اس‍م‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ب‍ن‍‍اش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ساخته شده است. کاشی کاری نفیس آن با نقوش چهره های رجال مذهبی و سران عشایر از نکات مهم این اثر تاریخی می باشد.

در س‍‍ال‌ ۱۳۲۷در گ‍رم‍‍اگ‍رم‌ م‍ب‍‍ارز‌ات‌ م‍ش‍روطه‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ی‌ گ‍رو‌ه‍‍ی‌ ‌از م‍ش‍روطه‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ‌آن‍ک‍ه‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ م‍‍ع‍‍اون‌ ‌ال‍م‍ل‍ک‌ م‍ح‍ل‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‌ م‍خ‍‍ال‍ف‍‍ان‌ م‍ش‍روطه‌ ش‍ده‌ ب‍ود ب‍‍ا ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌از ت‍وپ‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ن‍ف‍ی‍س‌ ر‌ا ک‍ه‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ گ‍و‌ه‍ر ش‍ب‌ چ‍ر‌ا‌غ‍‍ی‌ در ‌غ‍رب‌ ‌ای‍ر‌ان‌ م‍‍ی‌ درخ‍ش‍ی‍د وی‍ر‌ان‌ ک‍رده‌ و ب‍ه‌ ‌آت‍ش‌ ک‍ش‍ی‍دن‍د. ب‍‍ا ف‍روک‍ش‌ ک‍ردن‌ ‌آت‍ش‌ ‌ه‍رج‌ و م‍رج‌ ، ح‍س‍ن‌ خ‍‍ان‌ م‍‍ع‍ی‍ن‌ ‌ال‍ر‌ع‍‍ای‍‍ا م‍‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍‍ع‍‍اون‌ ‌ال‍م‍ل‍ک‌ در س‍‍ال‌ ۱۳۰۷ب‍ه‌ ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌ م‍ج‍دد ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اش‍ک‍وه‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌.

قسمت های مختلف تکیه

این بنا از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول را حسینیه، قسمت دوم را زینبیه و قسمت سوم را عباسیه می‌نامند.

مجموعه بنا در حدود شش متر از سطح خیابان پائین تر است به طوری که برای ورود به حسینیه باید از ۱۷ پله بزرگ عبور کرد. در جنب پله های ورودی، سقاخانه کوچکی وجود دارد که به وسیله کاشی هایی با نقوش حضرت ابوالفضل تزئین شده است.

۱٫حسینیه

حسینیه در حقیقت صحن کوچکی است که در اطراف آن حجره های دو طبقه و طاق نماهای متعددی قرار گرفته است که سراسر دیوارهای آن با کاشیکاری زیبا آراسته شده است. داخل طاق نماهای این بخش به وسیله تابلوهای کاشیکاری شده پوشیده شده است این تابلوها، صحنه هایی از عزاداری شامل سینه زنی، قمه زنی و هم چنین تصاویری از خلفا و سلاطین ایران، بارگاه حضرت سلیمان را نشان می دهد. علاوه بر کاشی های با نقوش انسانی، کاشی هایی نیز با نقوش هندسی زیبا به کار رفته است.

به هنگام مرمت حسینیه آثاری از آئینه کاری و گچبری بر دیوارهای آن ظاهر گردید. چنین به نظر می رسد که بنای اولیه با گچبری و آئینه کاری تزئین بوده است.

۲٫ زینبیه

بخش میانی یا زینبیه به صورت صحن مسقفی است که اطراف آن به وسیله حجره های متعددی احاطه شده است. غرفه های طبقه فوقانی، استقرار زنان شرکت کننده در مراسم سوگواری بوده است. سقف بنا به صورت گنبدی روپوش است که گنبد زیرین به صورت عرق چین و نمای گنبد فوقانی به صورت نمای فلزی است. تمام دیوارها و حجره های اطراف با کاشی های زیبا شامل ۱۸ تابلو از صحنه های غم انگیز کربلا نظیر آمدن زعفر جنی به خدمت امام حسین ، رزم حضرت علی اکبر ، رزم حضرت قاسم ، رزم حضرت ابوالفضل صحنه هایی از قیام توابین، به خاکسپاری شهدای کربلا توسط قبیله بنی اسد، صحنه ورود اهل بیت به مدینه، مجلس مختار و بردن اهل بیت و امام سجاد به خرابه های شام و مجلس یزید است.

در بالای قسمت دیواره گنبد هشت تابلو کاشیکاری شده وجود دارد. این تابلوها عبارتنـد از صحنـه‌ای از عروج پیامبـر (ص) و دیدن حضرت علی در معراج، ضمـانت حضرت رضا از اهو، قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم ، نبرد حضرت علی با حب سردار خیبریان، باطل کردن جادوی جادوگران فرعون توسط حضرت موسی ومکتب خانه فرزندان حضرت علی . در حاشیه پائین آن اشکال متعددی از سلاطین و پادشاهان اساطیری و تاریخی و همچنین مرثیه های متعددی از محتشم کاشانی در اطراف بنا به چشم می خورد. خطاط این خطوط و اشعار در سقف دیوارهای زینبیه و حسینیه، میرزا حسنخان خطاط کرمانشاهی بوده است. قبر مرحوم معاون الملک بانی تکیه که در سال ۱۳۲۷ ش در گذشته درون اتاق کوچکی در جنوب شرقی زینبیه قرار دارد.

۳٫بنای عباسیه

بنای عباسیه به صورت صحن وسیعی است که در قسمت شرقی آن بنای دو طبقه ای ساخته شده و در قسمت جنوبی آن ایوانی با دو ستون آجری برپا شده است. دیوارهای عباسیه نیز با کاشی های رنگارنگی تزئین شده که بر روی آنها، صحنه هایی از ورود حضرت یوسف به کنعان، بارگاه حضرت سلیمان و تصاویری از آستان مقدس حضرت علی و امام حسین دیده می شود. در این صحن نیز، تصاویری از شخصیت های مذهبی، ‌سیاسی و مهره هایی از رجال دوره قاجار کرمانشاه در این دوره از جمله حسن خان معاون الملک و آیت الله سید حسین حائری طباطبایی بر روی کاشی ها نقش بسته است.

دیدنی های کرمانشاه :

منطقه ریجاب و بان زرده کرمانشاه     روستای هجیج

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

کتاب اول
ویکی پدیا

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران