دانلود مقاله سبزه میدان قزوین در گذر زمان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

چکیده:
موضوع این تحقیق بررسی چگونگی شکل گیری سبزه میدان قزوین می باشد. اهمیت و ضرورت این میدان در این است که به علت قرارگیری در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر قزوین حائز اهمیت می باشد و همواره مکانی برای گذراندن اوقات فراغت بوده است. اهداف این تحقیق بررسی روند شکل گیری میدان می باشد. پرسش های اساسی این تحقیق عبارتند از:
۱- چگونگی شکل گیری میدان
۲- چگونگی شکل گیری خیابان های اطراف میدان
۳- تاثیر توسعه معابر در روند شکل گیری میدان
چارچوب نظری و نگرش در مورد این تحقیق بر این اساس استوار است که این میدان در طی دوران مختلف چه تاثیری در ذهن افراد داشته است. به نظر می رسد در این زمینه تحقیقی انجام نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تاریخی- تفسیری است و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی انجام شده است. نتایج نشان می دهد این میدان از زمان احداث همواره مکانی مطبوع برای گذراندن اوقات فراغت بوده است.
 
کلمات کلیدی:
میدان، سبزه میدان، قزوین، میدان های تاریخی.
 
این مقاله در همایش ملی شهرسازی و معماری انسانگرا قزوین پذیرفته شده است.

دانلود مقاله شهرسازیعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران