• دره دهبار مشهد
  • دره دهبار مشهد
  • دره دهبار مشهد
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

منبع

برازش، محمود رضا، ۱۳۹۲، شهرهای ایران مشهد، انتشارات آفتاب هشتم (درج مطالب با هماهنگی و اجازه انتشارات صورت گرفته است).

اطلاعات این مکان
آدرس
انتهای بلوار وکیل آباد، طرقبه، طرقدر، کلاته آهن، دهبار.
نوع
دره طبیعی

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران