شهرستان لنگرود

رده روستاهای شهرستان لنگرود

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لنگرود

اسامی روستاهای لنگرود استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • آبدنگسر (لنگرود)
 • اترود
 • اتش سرا
 • اربع گردن
 • اربه لانه بالا
 • اسدسرا
 • اسماعیل سرا
 • اشکال
 • آشیان (لنگرود)
 • اکبرسرا
 • المان لنگه
 • انبلانسرا

و

 • واندارکش

آ

 • آبچالگی
 • آخوندمحله (لنگرود)
 • آربولنگه
 • آغوزچال (لنگرود)
 • آقاعلی‌سرا

ب

 • باجی سرا
 • بارگلی
 • بازارده گلباغ
 • بالاپاپکیاده
 • بالاتنورود
 • بالاسالکویه
 • بالاشکرکش
 • بالامحله نالکیاشر
 • بلوردکان
 • بندرمحله
 • بهپس باغ
 • بهشت لات
 • بیجارانجیل کچل بن
 • بیروم

پ

 • پایین پاپکیاده
 • پایین تنورود
 • پایین سالکویه
 • پایین شکرکش
 • پایین قاضی محله
 • پایین کش سرا
 • پایین محله نالکیاشر
 • پروش بالا
 • پروش پایین
 • پرشکوه
 • پشتل سرا
 • پشتلله سر
 • پشته سرا
 • پلدره
 • پلطکله
 • پنو (لنگرود)
 • پیتی شیمبالا
 • پیتی شیمپایین
 • پیرپشته
 • پیش کوه پایین
 • پیشکوه بالا
 • پیله محله

ت

 • تازه‌آباد (لنگرود)
 • تازه‌آبادچاف
 • تازه‌آبادکردسراکوه
 • تاشکلا
 • تپه (لنگرود)
 • تیک سر

ج

 • جانعلی‌آباد
 • جوارده
 • جدانوکر

چ

 • چاف بالا
 • چاف پایین
 • چالدشت
 • چوری (لنگرود)
 • چلیکی
 • چنگول
 • چهارسوپشته

ح

 • حاج ابراهیم ده
 • حاجی سرا
 • حسن‌آباد (لنگرود)
 • حسین‌سرا
 • حسین‌آباد (لنگرود)
 • حسین‌آبادچاف

خ

 • خالک یاسر
 • خاله سر
 • خالیاگل
 • خاناورسرا
 • خاناپشتان (لنگرود)
 • خرار
 • خراطمحله (لنگرود)
 • خرطای
 • خلیفه گوابر
 • خمیرمحله (لنگرود)

د

 • دادقانسرا
 • درویشانبر
 • دریاسر (لنگرود)
 • دشت علم
 • ده‌جان (لنگرود)
 • دیوشل
 • دیوشل پشته

ر

 • رادارکومه

ز

 • زرگوش

س

 • سادات محله (لنگرود)
 • سادات‌محله (لنگرود)
 • سارسر (لنگرود)
 • سوگوابر (لنگرود)
 • سبزعلی سرا
 • سرلیله
 • سلاجان
 • سلوش
 • سلطانمرادی
 • سنگ سرا (لنگرود)
 • سنگتاش
 • سیاه کردگوابر
 • سیاه منسه بالا
 • سیاه منسه پایین
 • سیاهکلده
 • سیز کوه
 • سیگارود
 • سیلاب کش

ش

 • شادکلایه
 • شریفعلی سرا
 • ششکلایه
 • ششلو
 • شصتانرودبالا
 • شصتانرودپایین

ص

 • صفرسرا

ط

 • طالب سرا
 • طالش‌محله (لنگرود)

ظ

 • ظهرابعلی سرا

ع

 • علم سر
 • علی خان سرا
 • علی‌آبادسرا

ف

 • فابیلی
 • فبلشه
 • فبیل گاوسرا
 • فتیده
 • ف

  • فی‌آب

  ک

  • کاس خورده
  • کوشالشاد
  • کته خورته پایین
  • کچل بن
  • کردسراکوه بالا
  • کردسراکوه پایین
  • کره‌رودخان
  • کفش کل محله
  • کل چال
  • کلیدبر (لنگرود)
  • کمال الدین پشته
  • کند سر شکر کش
  • کندسر (لنگرود)
  • کندسرزین پره
  • کهلبون
  • کهلستان
  • کیاگهان
  • کیش پشته

  گ

  • گاوکلی
  • گاچه‌ور
  • گالش خاله
  • گالش کلام
  • گالشکلام لیلاکوه
  • گردگوابر
  • گرسک بالا
  • گرسک پایین
  • گلاب محله
  • گلسو
  • گلسفید
  • گنج علی سرا

  ل

  • لات لیل
  • لاتمحله تیکسر
  • لاته (لنگرود)
  • لوکلایه
  • لرزیان
  • لشه
  • لطفعلی گوابر
  • لکپشت
  • لموش پشت
  • لیارود
  • لیارج دمه
  • لیاشورسراسفلی
  • لیاشورسرای استادولی
  • لیاشورسرای علیا
  • لیسه رود تازه‌آباد
  • لیسه‌رود
  • لیشاکوه
  • لیل (لاهیجان)
  • لیلاکوه

  م

  • مادیان گوابر
  • موبندان
  • محمدجعفرمحله
  • مرزلات
  • مریدان (لنگرود)
  • ملازگوابر
  • میان شکرکش
  • میان گوابر (لنگرود)
  • میان محله پاپکیاده

  ن

  • ناوسر
  • نارنج بن بالا
  • نارنج بن پایین
  • نشاش
  • نقاره‌چی محله

  ه

  • هلودشت


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران