شهرستان قشم

روستاهای جزیره قشم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قشم

اسامی روستاهای قشم استان هرمزگان به شرح زیر است :

ب

 • باسعیدو
 • باغ بالا (قشم)
 • برکه خلف
 • بندر دولاب

پ

 • پی‌پشت

ت

 • توریان
 • تلمبو
 • تم‌سنتی
 • تم گس
 • تمبان

ج

 • جی‌جیان

چ

 • چاهو شرقی
 • چاهو غربی

ح

 • حمیری (قشم)

خ

 • خالدین (قشم)

د

 • دوربنی
 • دوستکو
 • دولاب (قشم)
 • دفاری
 • دهخدا (قشم)
 • دیرستان

ر

 • رمچا
 • ریکو (قشم)

ز

 • زیرانگ
 • زینبی

س

 • سرریگ (قشم)
 • سهلی

ش

 • شهرک پرواز
 • شیبدراز

ص

 • صلخ
 • صیدم

ط

 • طولا
 • طبل (قشم)

ع

 • عایشه‌آباد

ق

 • قیل

ک

 • کابلی (قشم)
 • کانی (قشم)
 • کووه‌ای
 • کورزین
 • گورزین
 • کوشه (قشم)
 • کنارسیاه (قشم)

گ

 • گاچو
 • گوران (قشم)
 • گوری (قشم)
 • گربه دان
 • گردوا
 • گمبران
 • گیاهدان

ل

 • لارک شهری
 • لافت کهنه

م

 • مرادی (قشم)
 • مسن (قشم)
 • ملکی (قشم)

ن

 • نخل گل
 • نقاشه

ه

 • هفترنگو
 • هلر
 • هنگام جدید
 • هنگام قدیم


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران