شهرستان آباده

روستاهای شهرستان آباده

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آباده

اسامی روستاهای آباده استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ارون ماهی‌دان
 • اسدآباد (آباده)
 • امیرآباد (آباده)

ب

 • باقرآباد (آباده)
 • بیدبیدک
 • بیدک (آباده)

ت

 • تخت رود

چ

 • چنار (آباده)
 • چهل چشمه (آباده)
 • چهل زرعی (آباده)

ح

 • حسن‌آباد نو
 • حشمتیه (آباده)

خ

 • خسروشیرین

د

 • دشت بیضا
 • ده بالا (آباده)
 • دهدق

ر

 • رحیم‌آباد (آباده)

س

 • سعادت‌آباد (آباده)

ش

 • شورجستان

ص

 • صادق‌آباد (آباده)

ع

 • علی‌آباد (آباده)

ف

 • فیروزی (آباده)

ق

 • قوزی‌آباد
 • گ

  • گود آب‌اشتر

  م

  • محمدآباد (آباده)
  • مزرعه (آباده)
  • مزرعه کوشک

  ن

  • نجف‌آباد (آباده)

  ی

  • یعقوب‌آباد (آباده)

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران