شهرستان آبدانان

روستاهای شهرستان آبدانان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آبدانان

اسامی روستاهای آبدانان استان ایلام به شرح زیر است:

ا

 • ابطاف سفلی
 • ابطاف علیا
 • انجیره وتیشه کند

و

 • وچکاب
 • وچکاب جودکی
 • وچکبود سفلی
 • وچکبود علیا
 • ورگر

آ

 • آب‌انار (آبدانان)

ب

 • بان گنبد

پ

 • پشت قلعه (آبدانان)

ت

 • تپه حمام وسطی
 • تپه حمام سفلی
 • تپه حمام علیا

ج

 • جابرانصار

چ

 • چپوراست
 • چرمل
 • چشمه شیرین رشنو
 • چشمه شیرین شاه احمد
 • چم شالان
 • چم‌کبود (آبدانان)

ح

 • حونگه

د

 • دستوار

ژ

 • ژیور

س

 • سرابنقل
 • سیاه خانی (آبدانان)
 • سیاه‌گاو
 • سیاه گل (آبدانان)

ش

 • شمشیرآباد (آبدانان)
 • شهرک هزارانی
 • شیلاب

ط

 • طلور

ع

 • علی‌آباد (آبدانان)

ق

 • قدح بالا
 • قدح پایین
 • قدرتی

ک

 • کله گراز
 • کن احمدخان
 • کنارجهانگیر

گ

 • گرازان پایین
 • گل‌گل سفلی (آبدانان)
 • گل‌گل علیا (آبدانان)
 • گلهی
 • گنداب (آبدانان)

ل

 • لرغه
 • لرغه سفلی

م

 • مولاب سفلی
 • مولاب علیا
 • مژاره

ه

 • هفت چشمه (آبدانان)
 • هلیوه

ی

 • یخی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران