شهرستان آبیک

روستاهای شهرستان آبیک

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آبیک

اسامی روستاهای آبیک استان قزوین به شرح زیر است:

ا

 • ابراهیم‌آباد (آبیک)
 • آبیک سفلی
 • آبیک علیا
 • اتانک
 • اسلام‌آباد (آبیک)
 • اصغرآباد (آبیک)
 • آلاداغلو
 • امرودک (آبیک)
 • انجیلاق

و

 • وندر

آ

 • آقچری

ب

 • باقرآباد ترک
 • باقرآباد کرد
 • بهجت‌آباد (آبیک)
 • بهرام‌آباد (آبیک)

ت

 • تازه‌آباد (آبیک)
 • توداران
 • تقوی (آبیک)

ج

 • جزمه

چ

 • چناسک

ح

 • حاجی‌آباد (آبیک)
 • حسن‌آباد کلج
 • حسین‌آباد (آبیک)
 • حسین‌آباد کرد
 • حلال‌آباد
 • حیله‌رود

خ

 • خاکشان
 • خوزنان
 • خرمپشته
 • خزین‌آباد
 • خطایان (آبیک)

د

 • دارالسرور
 • دبیریان
 • ر

  • رضی‌آباد (آبیک)

  ز

  • زاغه (آبیک)
  • زرجه بستان
  • زرگر (آبیک)
  • زعفران (آبیک)
  • زیاران

  س

  • سایین دره

  ش

  • شفیع‌آباد (آبیک)
  • شکرناب
  • شهرآباد (آبیک)
  • شهرستان (آبیک)

  ص

  • صمغ‌آباد

  ط

  • طیخور

  ع

  • عبدل‌آباد (آبیک)

  غ

  • غریب مزرعه

  ف

  • فالیزان

  ق

  • قاضی کلایه
  • قره قباد (آبیک)
  • قزان چال
  • قشلاق (آبیک)

  ک

  • کوندج
  • کذلک
  • کلایه (آبیک)
  • کهوان
  • کهوانک
  • کیاده (آبیک)

  گ

  • گیل زور

  م

  • مالی‌آباد
  • مامجین
  • مورآباد
  • محمودیان
  • مزرعه قدرتی
  • میان‌کوه (آبیک)

  ن

  • ناصرآباد (آبیک)
  • نودوز
  • نوده (آبیک)

  ی

  • یانس‌آباد
  • یزبر
  • یعقوب‌آباد (آبیک)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران