شهرستان آرادان

روستاهای شهرستان آرادان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آرادان

اسامی روستاهای آرادان استان سمنان به شرح زیر است:

ا

 • الوئک
 • امامزاده عبدالله (آرادان)
 • امامزاده علی‌اکبر (آرادان)
 • امیرآباد (آرادان)

ب

 • باغستان (آرادان)

پ

 • پاده (آرادان)
 • پنجهزاری

ت

 • تقی‌آباد (آرادان)

ج

 • جلیل‌آباد (گرمسار)

چ

 • چهارطاق بالا
 • چهارطاق پایین

ح

 • حسین‌آباد کرده

خ

 • خلخالیه

د

 • داورآباد
 • دولت‌آباد (آرادان)
 • ده سراب
 • ده سلطان (آرادان)
 • ده قاضی (گرمسار)
 • ده نمک (آرادان)

ر

 • رامه بالا
 • روستای پاده
 • رستم‌آباد (آرادان)

س

 • سوداغلان

ش

 • شترچشمه

ع

 • عبدالصمد
 • عدل‌آباد (آرادان)

ف

 • فروان

ک

 • کویرآباد
 • کندقلیخان

ه

 • هشت‌آباد
 • هفت چشمه (آرادان)

ی

 • یاتری بالا
 • یاتری پایین


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران