شهرستان آزادشهر

روستاهای شهرستان آزادشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آزادشهر

اسامی روستاهای آزادشهر استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • ابه‌حاجی‌نبی گل‌چشمه
 • ابه‌سبزواری‌ها
 • ابه‌گلها
 • احمدآباد (آزادشهر)
 • ارازتقان
 • ازدارتپه
 • اسلام‌آباد قشلاق
 • اقچلی علیا
 • اقچلی‌قرخلر
 • اکبرآباد (آزادشهر)

و

 • وامنان
 • وطن (آزادشهر)

پ

 • پشمک‌طوق‌تمیش

ت

 • تاتاربایجق
 • تیل‌آباد
 • تیلان

ج

 • جلال‌آباد (آزادشهر)
 • جهادآباد (آزادشهر)

ح

 • حاجی‌آباد (آزادشهر)

خ

 • خاندوزسادات
 • خوش‌ییلاق

ر

 • رودبار (آزادشهر)
 • روستای قشلاق
 • رحیم‌آباد (آزادشهر)

س

 • سوسرا (آزادشهر)
 • سرای محمدحسین
 • سرکهریزا
 • سیب‌چال
 • سیدآباد (آزادشهر)

ص

 • صاتلق‌بای‌زیتونلی

ع

 • عطابهلکه

غ

 • غزنوی (آزادشهر)

ف

 • فارسیان (آزادشهر)
 • فاضل‌آباد (آزادشهر)

ق

 • قورچای (آزادشهر)
 • قزلجه‌آق‌امام

ک

 • کاشیدار
 • کوه‌میان

م

 • محمدعلی‌آباد (آزادشهر)
 • مرزبن
 • مزرعه مختارزاده
 • مزرعه یزدانی
 • معصوم‌آباد (آزادشهر)
 • ممی‌اقچلی
 • مهدی‌آباد (آزادشهر)

ن

 • نوده حاجی‌لر
 • نوده خاندوز
 • نرآب (آزادشهر)
 • نرگس‌چال
 • نظرچاقلی
 • نیلی (آزادشهر)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران