شهرستان آستارا

روستاهای شهرستان آستارا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آستارا

اسامی روستاهای آستارا استان گیلان به شرح زیر است :

و

 • ونه‌بین
 • ویرمونی

آ

ب

 • باباعلی (آستارا)
 • باسکم چال
 • باش محله لوندویل
 • باغچه‌سرا
 • برزنا
 • بهارستان (آستارا)
 • بی‌بی یانلو
 • بیجاربین (آستارا)

ت

 • تله‌خان

ج

 • جبرئیل محله

چ

 • چلوند
 • چلوند پایین
 • چملر

ح

 • حاجی امیر بالا
 • حاجی امیر پایین
 • حیران (آستارا)
 • حیران وسطی
 • حیران سفلی
 • حیران علیا (آستارا)

خ

 • خان حیاطی
 • خانبلاغی
 • خانه‌های آسیاب
 • خسرومحله
 • خشکه دهنه
 • خلج محله
 • خلیله سرا (آستارا)

د

 • دربند (آستارا)
 • دگرمانکشی
 • دمیر اوغلی کش
 • دیله

ز

 • زره ژیه

س

ش

 • شاغلا
 • شونان
 • شونده چولا
 • شیخ علی محله (آستارا)
 • شیخ محله (آستارا)

ص

 • صیادلر

ع

 • عوض‌لر صیادلر
 • عباس‌آباد (آستارا)
 • عسکرآباد
 • عنبران‌محله

ف

 • فندق‌پشته

ق

 • قره‌سو (آستارا)
 • قلعه (آستارا)
 • قنبرمحله (آستارا)

ک

 • کانرود (آستارا)
 • کوته کومه
 • کرده‌سرا
 • کشفی

گ

 • گودی اولر
 • گونش
 • گیلاده

ل

 • لمیرمحله

م

 • مشند
 • میه کومی

ن

 • نظرمحله

ه

 • هودول
 • هوژیه
 • هولستون


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران