شهرستان آستانه اشرفیه

روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه

اسامی روستاهای آستانه اشرفیه استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • استخربیجار
 • اشمان دهگاه
 • اشمان کماچال
 • الله وجه سر
 • امشل
 • امیرکیاسر
 • امیرهنده
 • انبارسر (آستانه اشرفیه)
 • ایشلیکی

ب

 • بازان
 • بالامحله گیلده
 • بیربنه بالا
 • بیربنه پایین

پ

 • پایین‌رود پشت
 • پایین‌محله گیلده
 • پرکاپشت مهدی خانی
 • پرکاپشت یاورزاده
 • پشل
 • پنچاه

ت

 • تازهآباد فوشازده
 • تازه‌آباد مرزیان
 • تاسنده
 • تجن (آستانه اشرفیه)
 • تجن گوکه
 • تمچال
 • تهام

ج

 • جوپشت (آستانه اشرفیه)
 • جسیدان

چ

 • چورکوچان
 • چوشادستان

خ

 • خشکاروندان
 • خلشا
 • خلشا چهارده

د

 • داخل
 • درگاه (آستانه اشرفیه)
 • دستک (آستانه اشرفیه)
 • دشمن‌کرده
 • دهسر (آستانه اشرفیه)
 • دهشال
 • دهگاه (آستانه اشرفیه)

ر

 • راحیجان

ز

 • زارم کلایه
 • زیرده (آستانه اشرفیه)

س

ش

 • شادبندری
 • ششکل
 • شیرکوه چهارده

ص

 • صفرابسته
 • صیقل‌ده
 • صیقل سرا (آستانه اشرفیه)

ف

 • فوشازده
 • ک

  • کاچا چهارده
  • کارسیدان
  • کورکا
  • کته شصت آبادان
  • کته شصت آبادان چهارده
  • کشل آزادسرا
  • کشل‌آزاد محله
  • کلده (آستانه اشرفیه)
  • کلیدسر
  • کماچال بالامحله
  • کماچال پایین‌محله
  • کیسم
  • کیسم جوکل
  • کین چاه

  گ

  • گاچرا چهارده
  • گوراب جوار
  • گوهردان

  ل

  • لاکوژده
  • لوخ (آستانه اشرفیه)
  • لبشکا
  • لسکوکلایه
  • لشکام
  • لفوت بالا
  • لفوت پایین

  م

  • ماشک تهرانچی
  • ماشک سپهداری
  • محسن‌آباد (آستانه اشرفیه)
  • محسن‌آباد پایین
  • مردمک ده

  ن

  • نازک‌سرا
  • نوبیجارمحله محسن‌آباد
  • نوشر (آستانه اشرفیه)
  • نبی دهگا
  • نقره ده
  • نیاکو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران