شهرستان آشتیان

روستاهای شهرستان آشتیان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آشتیان

اسامی روستاهای آشتیان استان مرکزی به شرح زیر است:

ا

 • امیرآباد (آشتیان)
 • انانجرد

و

 • ورسان (آشتیان)

آ

 • آهو (آشتیان)

ب

 • بن چنار
 • بهارستان (آشتیان)

ج

 • جعفرآباد (آشتیان)

چ

 • چشمه الله‌وردی

خ

 • خوراک‌آباد
 • خورچه

د

 • دوگوش (آشتیان)
 • دستجرده (آشتیان)

ز

 • زرنوشه

س

 • سرهرود
 • سعدآباد (آشتیان)
 • سعیدآباد (آشتیان)
 • سقرجوق
 • سیاوشان (آشتیان)

ش

 • شوره بالا
 • شوره پایین

ص

 • صالح‌آباد (آشتیان)

ف

 • فیض‌آباد (آشتیان)

ک

 • کوشکک (آشتیان)
 • کردیجان

گ

 • گرکان

م

 • موسی‌آباد (آشتیان)
 • محسن‌آباد (آشتیان)
 • محمدآباد، آشتیان
 • مزرعه نو (آشتیان)

ن

 • نادرآباد (آشتیان)
 • نوده (آشتیان)
 • نورآباد (آشتیان)
 • نجف‌آباد (آشتیان)

ه

 • هزارآباد


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران