شهرستان آق قلا

روستاهای شهرستان آق قلا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آق قلا

اسامی روستاهای آق قلا استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اوچ‌تپه
 • اونق‌یلقی سفلی
 • اونق‌یلقی علیا
 • اسلام‌آباد بالا
 • اسلام‌آباد پایین
 • اقدگش علیا
 • اقزبیر
 • اکبرآباد (آق‌قلا)
 • امین‌آباد (آق‌قلا)
 • انبارآلوم
 • انبارتپه (آق‌قلا)

آ

 • آق‌تکه‌خان
 • آق‌قبر
 • آق‌قلا

ب

 • باغه‌شیخ‌موسی
 • باغه‌یلمه سالیان
 • بدراق‌ملا
 • بهلکه‌بایرام‌آخوند
 • بهلکه‌داشلی
 • بهلکه‌شیخ‌موسی

پ

 • پیرآغاچ
 • پیرواش سفلی
 • پیرواش علیا

ت

 • تازه‌آباد (آق‌قلا)
 • تپه‌ظهوریان

ج

 • جماران (آق‌قلا)

چ

 • چین‌سبیلی

ح

 • حاجی‌قره
 • حبیب‌ایشان
 • حیدرآباد (آق‌قلا)

خ

 • خوجه‌توپ
 • خیولی

د

 • دوگونچی
 • دلیجه (آق‌قلا)

س

 • سخی‌آباد (آق‌قلا)
 • سقریلقی
 • سلاق‌یلقی
 • سیدلر (آق‌قلا)

ش

 • شورحیات
 • شفتالوباغ سفلی
 • شفتالوباغ علیا
 • شهرک صنعتی آق‌قلا
 • شیخ‌آباد یلمه‌سالیان
 • شیخ‌تپه

ص

 • صحنه سفلی

ع

 • عباس‌آباد (آق‌قلا)
 • عثمان‌آباد (آق‌قلا)
 • عطاآباد

ق

 • قاسم‌آباد یلمه‌سالیان
 • قانقرمه
 • قوشجان‌آباد
 • قربان‌آباد (آق‌قلا)
 • قرنجیک‌پورامان
 • قره‌تپه (آق‌قلا)
 • قره‌داغلی
 • قزلی
 • قلعه‌جیق (آق‌قلا)

ک

 • کرد (آق‌قلا)

گ

 • گامیشلی‌یلقی
 • گوک‌تپه شماره یک
 • گری‌دوجی

م

 • محمدالق
 • محمدآباد (آق‌قلا)
 • محمدآباد بالا
 • محمدآباد پایین
 • مزرعه کریم جرجانی
 • مزرعه منصور جرجانی
 • مزرعه نمونه ارتش
 • میرزاعلی‌یلقی

ن

 • نصرت‌آباد (آق‌قلا)
 • نصرکان سفلی

ی

 • یامپی
 • یلمه‌خندان
 • یلمه‌سالیان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران