شهرستان آوج

روستاهای شهرستان آوج

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آوج

اسامی روستاهای آوج استان قزوین به شرح زیر است :

ا

 • اروچان
 • استلج
 • اسیان
 • افشارمحمد
 • آقچه قلعه (آوج)
 • امام‌زاده (آوج)
 • ایلدرجین
 • ارتش‌آباد
 • اردلان (آوج)
 • ارقیه
 • اروان
 • ازانبار
 • ازناب (آوج)
 • اسدآباد (آوج)
 • اسماعیل‌آباد (آوج)
 • امامزاده علاءالدین

آ

 • آقچه دام
 • آک (آوج)

ب

 • بادغین
 • بهشتیان
 • بی‌آب
 • بیگلر (آوج)

پ

 • پرسبانج

ت

 • توآباد
 • تخت میلاق

چ

 • چنگوره (آوج)
 • چوبینه (آوج)

ح

 • حصار ولی‌عصر

خ

 • خروس‌دره
 • خسروآباد (آوج)

د

 • داخرجین
 • داسکین
 • دشت آهو (آوج)
 • دشتک (آوج)
 • دیدار

ر

 • رزک (آوج)
 • روستای مشهد قرقان

س

 • ساغران سفلی
 • ساغران علیا
 • سبزک
 • سنگاوین
 • سیرآب (آوج)

ش

 • شاخدار
 • شهرباز
 • شهیدآباد (آوج)
 • شورآب (آوج)
 • شینگل

ط

 • طبل شکین

ع

 • عباس‌آباد (آوج)
 • عبدالله مسعود سفلی
 • عبدالله مسعود علیا
 • علی حلاج

ف

 • فارس غلان
 • ق

  • قانقانلو
  • قرخ‌بلاغ (آوج)
  • قره‌آغاج (آوج)
  • قره‌بلاغ (آوج)
  • قره‌داش پرچیک
  • قلعه (آوج)
  • قمشلو (آوج)
  • قهوج
  • قوزلو (آوج)
  • قوشه قویی

  ک

  • کامشکان
  • کردجین
  • کلنجین
  • کله‌سر (آوج)
  • کیسه جین

  گ

  • گل چشمه (آوج)
  • گل زمیین

  ل

  • لک (آوج)

  م

  • مشانه
  • مشهد (آوج)
  • مصرآباد (آوج)
  • منصور (آوج)
  • میان دره (آوج)
  • میلاق

  ن

  • نجف‌آباد (آوج)
  • نقاش (آوج)
  • نیرج

  ه

  • هرائین علیا
  • هلدر

  ی

  • یاستی بلاغ
  • یمق

  و

  • وروق


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران