شهرستان اراک

روستاهای شهرستان اراک

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اراک

اسامی روستاهای اراک استان مرکزی به شرح زیر است :

 

ا

 • ابراهیم‌آباد (اراک)
 • ابراهیم‌آباد (خنداب)
 • ابراهیم‌آباد (مشهدمیقان)
 • احمدآباد (خنداب)
 • احمدآباد (معصومیه)
 • ادشته
 • ارجناوند
 • ارکوین (اراک)
 • ازادمرزآباد
 • اسروان
 • الودر
 • امان‌آباد (اراک)
 • انجدان
 • انجیرک (اراک)
 • ایوند بالا
 • ایوندنو
 • ایبک‌آباد
 • ایجان

و

 • وزوانق
 • وزیرآباد (اراک)
 • ویسمه

ب

 • باقرآباد (شازند)
 • بان (اراک)
 • بغدادی (اراک)
 • بهادرستان

پ

 • پلنگاب
 • پیازآباد (خنداب)

ج

 • جام‌آباد
 • جوشیروان
 • جمال‌آباد (اراک)
 • جمالکه
 • جیریا

چ

 • چالاب سفلی
 • چالاب علیا
 • چشمه پهن (اراک)
 • چشمه خورزن
 • چقا (اراک)
 • چنگزین

ح

 • حاجی‌آباد (اراک)
 • حاجی‌آباد (خنداب)
 • حرآباد (اراک)
 • حسن‌آباد (اراک)
 • حسین‌آباد (اراک)

خ

 • خانقاه علیا
 • خانه میران (اراک)
 • خورزن علیا
 • خوشدون
 • خرم‌آباد (اراک)
 • خیرآباد (اراک)

د

 • داوودآباد
 • داین
 • درمن (خنداب)
 • ده سد
 • ده شیرخان
 • ده نمک (اراک)
 • دهلق (اراک)
 • دینه کبود

ر

 • راهزان
 • رودباران (اراک)
 • گل‌تپه (اراک)
 • روستای شهید
 • رباط میل
 • رسول‌آباد (اراک)

س

 • ساق (اراک)
 • ساقی (اراک)
 • ساکی سفلی
 • ساکی علیا
 • سوارآباد (اراک)
 • سوزان (خنداب)
 • سوسن‌آباد (اراک)
 • سناورد
 • سهل‌آباد (اراک)
 • سهم‌آباد
 • سیاچقا
 • سیرکند

ش

 • شانق (اراک)
 • شرشره (اراک)
 • شهوه
 • شهرجرد
 • شهسواران (اراک)

ص

 • صالحی (خنداب)

ض

 • ضامنجان

ط

 • طور (اراک)
 • طورگیر
 • طرلان (اراک)
 • طرمزد

ع

 • عقیل‌آباد
 • علی‌آباد (اراک)
 • علی‌آباد (خنداب)
 • علی‌آباد (مشک‌آباد)
 • علیم‌آباد
 • عمرآباد (اراک)

ف

 • فارسی‌جان (اراک)
 • فتح‌آباد (اراک)
 • ق

  • قاسم‌آباد (اراک)
  • قاسم‌آباد (خنداب)
  • قانیاروق بالا
  • قانیاروق پائین
  • قزلیجه
  • قشلاق زیبا
  • قشلاق عباس‌آباد
  • قشلاق قطب‌آباد
  • قشلاق گازران
  • قطاراغاج سفلی
  • قلعه ارجناوند
  • قلعه اسدآباد
  • قلعه نو (اراک)

  ک

  • کاروانسرا (اراک)
  • کودزر
  • کرکان بالا
  • کرکان پائین
  • کلاغ‌نشین (اراک)
  • آقداش (خنداب)
  • کله بید (خنداب)
  • کله نمک کور

  گ

  • گاوجلو
  • گاوخانه
  • گوار (اراک)
  • گوشه (اراک)
  • گردو (اراک)
  • گلشن‌آباد (اراک)
  • گمیز (اراک)
  • گیلی

  ل

  • لنجاب سفلی

  م

  • موت‌آباد
  • موک
  • مبارک‌آباد (اراک)
  • مجیدآباد (خنداب)
  • محمودیه (اراک)
  • محمدآباد (خنداب)
  • محمدیه (اراک)
  • مرادآباد (اراک)
  • مرزیجران
  • مرکز میوه وتره بار (اراک)
  • مسن‌آباد
  • مشکان (اراک)
  • مشهدالکوبه
  • مشهد میقان
  • ملک‌آباد (اراک)
  • مهرآباد (اراک)
  • مهرعلیا
  • میثم‌آباد (خنداب)
  • میچان
  • میرآباد (اراک)
  • میقان (اراک)

  ن

  • نوازن
  • نورعین
  • نصیرآباد (خنداب)
  • نظم‌آباد (اراک)
  • نمک کور
  • نیستان (اراک)

  ه

  • هزاوه

  ی

  • یحیی‌آباد (خنداب)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران