شهرستان اردل
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اردل

اسامی روستاهای اردل استان چهارمحال بختیاری به شرح زیر است :

ا

 • آبسرده (اردل)
 • ابگلور
 • ارجل
 • اسلام‌آباد (اردل)
 • الیکوه
 • امامزاده اسماعیل (اردل)

و

 • ورزرد
 • وقفی (اردل)

آ

 • آب‌تلخک
 • آب‌سفید (اردل)
 • آبشاران سفلی
 • آبشاران علیا

ب

 • بادامستان (اردل)
 • بادره سمی یاگردوا
 • بالد
 • بردشلاندان
 • بهشت‌آباد (اردل)
 • بهلول‌آباد (اردل)

پ

 • پوراز (اردل)

ت

 • تولدان
 • تلتاک
 • تلفگیر
 • تیریز

ج

 • جاروی علیا
 • چم زرد (اردل)
 • جوزستان (اردل)

چ

 • چوله‌دان
 • چویلان
 • چشمه سلیمان
 • چم بلا
 • چم قجر
 • چنده
 • چهارتخته (اردل)

ح

 • حسین‌آباد (اردل)

د

 • دورک رحمان
 • دورک قنبری
 • دره بید (اردل)
 • دره دون (اردل)
 • دره شور (اردل)
 • دره قحطی
 • دره یاس
 • دماب (اردل)
 • دم‌آب (اردل)
 • ده خلیلی
 • ده دلی
 • ده عزیزی گندمکار وسطی
 • ده کل
 • ده کهنه (اردل)
 • ده کهنه روگر
 • ده کهنه هلو سعد
 • ده‌نو (اردل)
 • ده نو سفلی (اردل)
 • ده نو علیا (اردل)
 • دهنونده

ر

 • روپینه
 • رحیم‌آباد (اردل)
 • رستم‌آباد (اردل)
 • رفن
 • ریگک (اردل)

ز

 • زردلیمه
 • زرمیتان
 • زیتون (اردل)

س

 • سوهران (اردل)
 • سربنه
 • سرپیر (اردل)
 • سرتنگ (اردل)
 • سرچاه (اردل)
 • سرقلعه (اردل)
 • سرمازه
 • سرمور (اردل)
 • سره زرد
 • سنگ بیل
 • شهرک دوازده امام (اردل)

ش

 • شوران (اردل)
 • شکر آباد (شلیل)
 • شکرآباد (اردل)
 • شلیل سفلی
 • شلیل علیا
 • شهرک بره مرده
 • شهرک چلو
 • شهرک شهیدامامی
 • شهرک شیاسی
 • شهرک قراب
 • شهرک کاظمیه
 • مور (اردل)
 • شهرک کوران‌آباد
 • شهرک محمدی
 • شهرک ممسنی
 • شیخ‌محمود

ط

 • طولدان عوضی

ع

 • عادل‌آباد (اردل)
 • عباس‌آباد (اردل)
 • عزت‌آباد (اردل)
 • عزیزآباد سفلی
 • عزیزآباد علیا
 • علی عسگر

ف

 • فیروزآباد (اردل)
 • ق

  • قائیدان (اردل)
  • قراب
  • قلعه درویش
  • قلعه رشید

  ک

  • کاونددرویشان
  • کاروانسرای شلیل
  • کاهیدان
  • کول میشان
  • کبوتردان (اردل)
  • کتولا
  • کری چهاربنیچه
  • کریم‌آباد (اردل)
  • کل کله
  • کنمی

  گ

  • گوزلک
  • گوشه (اردل)
  • گردپینه
  • گرمتاب علیا
  • گل شور
  • گندمکار سفلی
  • گندمکار علیا

  ل

  • لاخشک (اردل)
  • لشترکی شمس
  • لشترگوروئی
  • لندی (اردل)
  • لیرابی (اردل)

  م

  • مرادآباد (اردل)
  • مرغک (اردل)
  • ملکشیر
  • مهریک

  ن

  • نوترکی
  • نجف‌آباد (اردل)
  • نیسیاق

  ه

  • هفت پیران

  ی

  • یوسف‌آباد (اردل)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران