شهرستان اردکان

روستاهای شهرستان اردکان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اردکان

اسامی روستاهای اردکان استان یزد به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (اردکان)

ا

 • ارجنان
 • ارموده (اردکان)
 • اشتیانه
 • افیک
 • امامزاده سیدنورالدین احمد
 • انارستان (اردکان)
 • انجیراوند

و

 • ولوسک

ب

 • بلیل (اردکان)
 • بندر (اردکان)

پ

 • پازر
 • پتکستان
 • پینه کوه (اردکان)

ت

 • توت (اردکان)
 • ترک‌آباد (اردکان)

ج

 • جلیل‌آباد (اردکان)

چ

 • چاه اشکذری‌ها
 • چاه افضل (اردکان)
 • چاه باشه (اردکان)
 • چاه چهل‌نفره
 • چاه متک
 • چاه نرگس
 • چفته (اردکان)
 • چک‌چک

ح

 • حاجی‌آباد زرین
 • حجت‌آباد (اردکان)
 • حسن‌آباد (اردکان)
 • حسن‌آباد انارکی
 • حسین‌آباد (اردکان)

خ

 • خواص کوه
 • خلیل بار
 • خلیل‌آباد (اردکان)

د

 • دوگان
 • درند

ر

 • رباط پشت بادام
 • رحمت‌آباد (اردکان)
 • رنجقان

ز

 • زاجات
 • زرجوع
 • زرین (اردکان)
 • زمان‌آباد (اردکان)

س

 • ساغند
 • سرو سفلی
 • سرو علیا
 • سرچاه وراعون
 • سرشک (اردکان)
 • سفیدکوه (اردکان)
 • سنجد (اردکان)

ش

 • شمس‌آباد (اردکان)

ع

 • عباس‌آباد (اردکان)
 • عشق‌آباد (اردکان)
 • عطرآباد

ف

 • فخرآباد (اردکان)
 • ق

  • قلعه خرگوشی

  ک

  • کاهو (اردکان)
  • کذابچه
  • کمکوه
  • کی کوه (اردکان)

  گ

  • گزستان (اردکان)

  م

  • مرغ میان
  • مغستان اکبر
  • ملکوه
  • مهدی جعفری (اردکان)
  • میرآباد (اردکان)

  ن

  • نفیس‌آباد

  ه

  • هاشم‌آباد (اردکان)
  • هامانه (اردکان)
  • هریشت
  • هفتادر

  ی

  • یاغ میش


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران