شهرستان ارسنجان

روستاهای شهرستان ارسنجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ارسنجان

اسامی روستاهای ارسنجان استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (ارسنجان)
 • اسلام‌آباد (ارسنجان)
 • انارک (ارسنجان)

و

 • ولی‌آباد (ارسنجان)

ب

 • باغ تیر حاجی‌آباد
 • بزم اهوچر
 • بکهدان
 • بیکهدان

پ

 • پوزه چهارقاش
 • پیرباصفا

ج

 • جوادیه (ارسنجان)
 • جعفرآباد (ارسنجان)
 • جلودر
 • جمال‌آباد (ارسنجان)

چ

 • چاشت خور
 • چاه انجیر (ارسنجان)
 • چاه سرخ (ارسنجان)
 • چشمه شیرین (ارسنجان)
 • چهارقلات

ح

 • حاجی‌آباد (ارسنجان)
 • حسن‌آباد (ارسنجان)
 • حسن‌آباد قدمگاه
 • حسین‌آباد (ارسنجان)
 • حسین‌آباد عرب شیبانی
 • حسین‌آباد کتک
 • حسین‌آباد نجف‌آباد

خ

 • خان‌آباد (ارسنجان)
 • خیرآباد (ارسنجان)

د

 • دوکوهک (ارسنجان)
 • دولاب (ارسنجان)
 • دولاب بالا
 • دولاب پایین
 • دره اهکی
 • دشت گورکی
 • ده بید (ارسنجان)
 • ده‌نو (ارسنجان)
 • دهک (ارسنجان)
 • دهک علی‌آباد

ر

 • رحمت‌آباد (ارسنجان)
 • رحیم‌آباد (ارسنجان)
 • رفیع‌آباد (ارسنجان)

ز

 • زیادآباد (ارسنجان)

س

 • سرخ‌آباد (ارسنجان)
 • سعادت‌آباد (ارسنجان)
 • سنگ کر (ارسنجان)
 • سه دره (ارسنجان)
 • سهل‌آباد سروش
 • سیدآباد (ارسنجان)

ش

 • شوراب (ارسنجان)
 • شرق‌آباد

ص

 • صالح‌آباد (ارسنجان)
 • صفرآباد (ارسنجان)

ع

 • عبدالله‌آباد (ارسنجان)
 • عزآباد (ارسنجان)
 • علی‌آباد سالار
 • علی‌آباد ملک

ف

 • فتح‌آباد (ارسنجان)

ق

 • قره دره (ارسنجان)
 • قصرجمال
 • قلات خوار

ک

 • کورش‌آباد
 • کوشک (ارسنجان)
 • کوهنجان (ارسنجان)
 • کتک (ارسنجان)
 • کریم‌آباد (ارسنجان)
 • کفر (بوانات)
 • کلاغ جیرو
 • کمال‌آباد (ارسنجان)
 • کناره (ارسنجان)

م

 • مقبل‌آباد (ارسنجان)
 • مهریان (ارسنجان)

ن

 • نجف‌آباد (ارسنجان)
 • نصیرآباد (ارسنجان)
 • نظام‌آباد (ارسنجان)
 • نعمت‌آباد (ارسنجان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران