شهرستان ازنا

روستاهای شهرستان ازنا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ازنا

اسامی روستاهای ازنا استان لرستان به شرح زیر است:

 • علی‌آباد (ازنا)

ا

 • احمدآباد (ازنا)
 • اشورآباد (ازنا)
 • اشرف‌آباد (ازنا)
 • اقبلاغ محمدولی
 • امام زاده قاسم (ازنا)
 • ازنا

و

 • وزمدر

آ

 • آقایی (ازنا)
 • آقبلاغ (ازنا)

ب

 • باوکی امیربختیار
 • باغ موری
 • ب‌آباد ینه
 • برجله
 • بزداش
 • بیدستان (ازنا)
 • بیدستانه

پ

 • پازردالو
 • پرچستان
 • پنج زوج

ت

 • تازه ران
 • تمبک (ازنا)
 • تیان

چ

 • چالسپار
 • چرخستان
 • چرخستانه (ازنا)
 • چشمه درگاه
 • چشمه سلطان
 • چشمه قلقل
 • چقاموشان
 • چهارچشمه ناظم

خ

 • خروسان
 • خسرومیره

د

 • داودپیغمبر
 • دوبلوکان
 • دولت‌آباد (ازنا)
 • دربند (ازنا)
 • دره باغ (ازنا)
 • دره تخت
 • دره زوله
 • دلیان
 • ده حاجی (ازنا)
 • ده درویشان

ذ

 • ذوالقدر

ر

 • حشوید (ازنا)
 • رشیدی (ازنا)

ز

 • زرنان (ازنا)
 • زنگنه گنجه

س

 • سلطان‌آباد (ازنا)
 • سیاوش‌آباد
 • سیوله
 • سیدآباد (ازنا)
 • ش

  • شاطر (ازنا)
  • شاه پهنه
  • شاهوله
  • شورچه (ازنا)
  • شنگان
  • شهرک المهدی

  ع

  • عباس‌آباد پشته
  • عزیزآباد قطاسوند

  ف

  • فرزیان
  • فین (لرستان)

  ق

  • قاضی‌آباد (ازنا)
  • قره دین
  • قشلاق گنجه
  • قطعات (ازنا)
  • قلعه خلیفه (ازنا)
  • قلعه‌رستم (ازنا)

  ک

  • کامیان بالا
  • کرتیلان
  • کرچیان
  • کلبر
  • کمری (ازنا)
  • کمندان (ازنا)
  • کهریز (ازنا)
  • کهریزسفید

  گ

  • گاوبار سفلی
  • گرجی (ازنا)
  • گله (ازنا)
  • گلیگرد
  • گمبه

  م

  • مالیچه (ازنا)
  • محمودآباد (ازنا)
  • مدآباد
  • مرزیان (ازنا)
  • مسعودآباد (ازنا)
  • ملاطالب
  • میان‌رودان (ازنا)

  ن

  • نصرت‌آباد (ازنا)

  ه

  • هوش (ازنا)
  • هندر (ازنا)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران