شهرستان استهبان

روستاهای شهرستان استهبان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان استهبان

اسامی روستاهای استهبان استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • امامزاده سلطان شهباز
 • انجیرک (استهبان)

آ

 • آب تلخون
 • آب نارک (استهبان)
 • آب‌بند (استهبان)

ب

 • باغ شاد
 • بدیر
 • بردنو (داراب)
 • برکه خونی
 • بنوان

پ

 • پل شکسته (داراب)

چ

 • چاه دراز (استهبان)

خ

 • خانه کت

د

 • دامنه (استهبان)
 • درب امامزاده
 • درب قلعه
 • دربندان
 • دستجرد (استهبان)
 • دهویه (استهبان)

ر

 • رونیز سفلی

س

 • سهل‌آباد (استهبان)

ش

 • شمس‌آباد (استهبان)

ع

 • عباس‌آباد (استهبان)
 • علی‌آباد شمس

ق

 • قشم قاوی

ک

 • کرپنبه‌ای

گ

 • گرده (استهبان)
 • گشن‌آباد

ل

 • لای خرمی

م

 • ماه فرخان
 • مبارک‌آباد (استهبان)
 • محمدآباد (استهبان)
 • مرغک (استهبان)
 • مزرعه فقیه

ن

 • نشهر


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران