شهرستان اسفراین
 • هتل
 • جاذبه های طبیعی
 • جاذبه های تاریخی

روستاهای شهرستان اسفراین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اسفراین

اسامی روستاهای اسفراین استان خراسان شمالی به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (اسفراین)
 • علی‌آباد الو

ا

 • ابری تپه
 • اتیمز
 • اجقان
 • ادکان
 • اردغان
 • اردین (اسفراین)
 • اسفنج (اسفراین)
 • اسفید (اسفراین)
 • اکبرآباد (اسفراین)
 • الست سفلی
 • الست علیا
 • امین‌آباد (اسفراین)
 • انوشیروان (اسفراین)
 • ایرج (اسفراین)
 • ایزی (اسفراین)

و

 • ولی‌آباد (اسفراین)

آ

 • آب بخش
 • آقچ
 • آق‌قلعه (اسفراین)

ب

 • باباچشمه
 • باباقدرت
 • باغشجرد
 • بام (اسفراین)
 • بانی‌در
 • برج (اسفراین)
 • برستو
 • بزنج
 • بکرآباد (اسفراین)
 • بیدواز
 • بیش‌آباد

پ

 • پرکانلو
 • پلنگ‌دره (اسفراین)

ت

 • تارخه
 • توی (اسفراین)

ج

 • جان احمدی
 • جوزقه
 • جوشقان (اسفراین)
 • جعفرآباد (اسفراین)
 • جهان (اسفراین)

چ

 • چهاربرج (اسفراین)
 • چهارمست
 • چهل حصار
 • چهل دختران (اسفراین)

ح

 • حبس‌آباد
 • حسن‌آباد (اسفراین)
 • حسن‌آباد چنارسوخته
 • حسین‌آباد خانکور
 • حسین‌آباد کردها
 • حصار کردها
 • حصارکاظم‌آباد
 • حصاری (اسفراین)
 • حصاری گازرانی

خ

 • خالدآباد (اسفراین)
 • خورآب علیا
 • خوشین
 • خیرآباد (اسفراین)

د

 • دوری (اسفراین)
 • دول چاه
 • دولت‌آباد (اسفراین)
 • درازپی
 • درپرچین سفلی
 • درپرچین علیا
 • دستجرد (اسفراین)
 • دنج (اسفراین)
 • دهک (اسفراین)
 • دهنه اجاق
 • دهنه شیرین

ر

 • راوخ
 • روئین
 • رحیم‌آباد (اسفراین)
 • رزق‌آباد (اسفراین)

ز

 • زاری (اسفراین)
 • زالی (اسفراین)
 • زمان‌آباد (اسفراین)
 • زنفت

س

 • سارکانلو
 • سارمران
 • سرچشمه (اسفراین)
 • سرخ چشمه (اسفراین)
 • سرخ‌قلعه (اسفراین)
 • سرخ‌قلعه کردها
 • سست
 • سیدآباد (اسفراین)
 • سینان

ش

 • شور بالا
 • شور سفلی
 • شیرویه (اسفراین)

ع

 • عباس‌آباد (اسفراین)
 • عراقی (اسفراین)
 • عمارت (اسفراین)
 • عیسی‌باغ

غ

 • غوزه زن

ف

 • فتح‌آباد (اسفراین)
 • فرطان تازه
 • فرطان کهنه
 • فریمان (اسفراین)
 • فیروزآباد (اسفراین)
 • فیروزیه

ق

 • قارضی (اسفراین)
 • قارضی کرجی
 • قاسم‌آباد (اسفراین)
 • قاسم‌خان
 • قوچقر
 • قره چاه
 • قزاقی (اسفراین)
 • قلعه سفید (اسفراین)
 • قلعه نو انقلابی
 • قنبرباغی
 • قهرمان‌آباد

ک

 • کاریزدر
 • کوران (اسفراین)
 • کورنان
 • کوشکندر
 • کوشکی (اسفراین)
 • کبوترخانه (اسفراین)
 • کریم‌آباد علیا (اسفراین)
 • کسرق
 • کلات (اسفراین)
 • کلاته بام
 • کلاته پیاله
 • کلاته جاقری
 • کلاته حاج علی‌خان
 • کلاته حبیب (اسفراین)
 • کلاته خوش (اسفراین)
 • کلاته رضا (اسفراین)
 • کلاته سادات (اسفراین)
 • کلاته سنجر
 • کلاته شور (اسفراین)
 • کلاته علی‌مردان
 • کلاته قیصر
 • کلاته ملاعزیز
 • کلاته منصورآباد
 • کلاته میرزارحیم
 • کلاته نیش کش

گ

 • گورپان
 • گپز
 • گراتی
 • گرمه‌خوش
 • گزرابی
 • گسک علیا
 • گم اسحاق
 • گنج‌دان

م

 • محله دوست محمد
 • محمودی (اسفراین)
 • محمدآباد (اسفراین)
 • مراغه (اسفراین)
 • معصوم‌زاده بزرگ
 • مقصودآباد (اسفراین)
 • منگلی سفلی
 • منگلی علیا
 • مهدی‌آباد (اسفراین)
 • مهرآباد (اسفراین)

ن

 • نوده بام
 • نصرآباد (اسفراین)
 • نقی‌آباد (اسفراین)
 • نهامود
 • نیاب (اسفراین)
 • نیش کش

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران