شهرستان اشنویه

روستاهای شهرستان اشنویه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اشنویه

اسامی روستاهای اشنویه استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

 • علیان (اشنویه)
 • علی‌آباد (اشنویه)

ا

 • اسلاملو (اشنویه)
 • الکاوا
 • امیرآباد (اشنویه)

آ

 • آغبلاغ (اشنویه)

ب

 • باب‌خالدآباد
 • بالاگیر
 • بطریان
 • بیژآباد
 • بیمضرته

پ

 • پوش‌آباد
 • پولیه
 • پروانه (اشنویه)
 • پیروت‌آباد
 • پی‌قلعه (اشنویه)

ت

 • تاج‌الدین‌آباد
 • تاژان‌دره
 • ترسه‌بلاغ

ج

 • جبر ییل‌آباد

چ

 • چپرآباد
 • چشمه‌گل (اشنویه)
 • چهاربت
 • چهل‌اسیاب

ح

 • حسن‌آباد (اشنویه)
 • حسن‌نوران

خ

 • خالدآباد (اشنویه)

د

 • دواب (اشنویه)
 • دورود (اشنویه)
 • دوربه
 • دوستک
 • ده‌شمس‌بزرگ
 • ده‌شمس‌کوچک
 • ده‌گرجی

ذ

 • ذمه (اشنویه)

ر

 • رشگوند

س

 • سوجه
 • سردره (اشنویه)
 • سرگیز
 • سنگان (اشنویه)
 • سنگر (اشنویه)
 • سه‌کانی
 • سیاوان (اشنویه)
 • سیبیان

ش

 • شاهوانه
 • شاهین‌آباد (اشنویه)
 • شیوه‌برو
 • شیخان (اشنویه)
 • شیخ‌عثمان

ص

 • صوفیان (اشنویه)

ع

 • عین‌الروم

ف

 • فجرآباد

ق

 • قازان‌آباد
 • قره‌سقل
 • قلاتیان

ک

 • کانی‌رش (اشنویه)
 • کانی‌سرخ (اشنویه)
 • کانی‌کسیل
 • کوروش‌آباد
 • کهنه‌قلعه (اشنویه)

گ

 • گردکاشان
 • گردگه‌گل
 • گلاز
 • گل‌ماوران
 • گنج‌آباد (اشنویه)
 • گندویلا
 • گندملاعیسی

ل

 • لولکان

م

 • مامدان
 • میرآباد (اشنویه)

ن

 • نرزیوه
 • نلیوان

ه

 • هق


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران