شهرستان اقلید

روستاهای شهرستان اقلید

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اقلید

اسامی روستاهای اقلید استان فارس یه شرح زیر است :

ا

 • بادکی (اقلید)
 • ابباریک (اقلید)
 • احمدآباد (اقلید)
 • اردعلی
 • اسپاس (اقلید)
 • اسپهری
 • اسلام‌آباد (اقلید)
 • اسلامیه (اقلید)
 • اقبال‌آباد (اقلید)
 • الله‌آباد (اقلید)
 • امامزاده اسماعیل (اقلید)
 • امامزاده سیدمحمد
 • امیرآباد کافتر
 • امیرآباد کربلایی خسرو
 • انگکبان

ب

 • بابایی (اقلید)
 • بادکی (سده)
 • بازبچه
 • باصری آقاجان
 • باصری هادی
 • بصیران (اقلید)
 • بکان
 • بنددیدگان

پ

 • پس بل
 • پهنای بهی

ت

 • تخت‌چمن

ج

 • جوادیه بوگر
 • جدول نو (اقلید)
 • جعفرآباد (اقلید)
 • جمال بیگ

چ

 • چشمه رعنا
 • چنارسنقر

ح

 • حاجی‌آباد (اقلید)
 • حسین‌آباد (اقلید)

خ

 • خارستان سفلی (اقلید)
 • خارستان علیا (اقلید)
 • خسروشیرین
 • خنجشت

د

 • دردانه (اقلید)
 • دره گل (اقلید)
 • ده خیر (اقلید)
 • ده‌نو (اقلید)

ر

 • رئیس غلام
 • رحمت‌آباد (اقلید)
 • رضاآباد (اقلید)

ز

 • زین‌الدین (اقلید)

س

 • سادات‌آباد (اقلید)
 • ساریتان
 • سنجدگل
 • سه قلات
 • سه‌چاه (اقلید)
 • سیربانو
 • سیف‌آباد (اقلید)

ش

 • شادکام (اقلید)
 • شولان
 • شویدزار
 • شهرآشوب (اقلید)
 • شهرک اردکپان
 • شهرک امام خمینی (اقلید)
 • شهرک ایگدر
 • شهرک جدید اردعلی
 • شهرک شهید باهنر جدول‌نو
 • شهرک شهید مطهری
 • شهرک صفی خانی
 • شهرک قتلو
 • شهرمیان

ع

 • عباس‌آباد (اقلید)
 • علی‌آباد (اقلید)

ف

 • فیض‌آباد (اقلید)

ق

 • قدم‌آباد
 • قدمگاه سفلی
 • قطاراغاج (اقلید)
 • ک

  • کولار (اقلید)
  • کناس سفلی
  • کناس علیا

  ل

  • لاله‌گون

  م

  • مورپهن
  • مزرعه عرب (اقلید)
  • مه جان
  • مهدی‌آباد (اقلید)
  • میان‌رود (اقلید)

  ن

  • نورآباد (اقلید)
  • نصرآباد (اقلید)
  • نظام‌آباد (اقلید)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران