شهرستان املش

روستاهای شهرستان املش

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان املش

اسامی روستاهای املش استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • استادکلایه
 • استخرسر (املش)
 • آسک (املش)
 • اسماعیل گوابر
 • آسیابسران
 • اشکرمیدان
 • اشکیت
 • النکنگه
 • امام (املش)

و

 • ورکوره

آ

 • آزاربن سفلی
 • آزاربن علیا
 • آفتابخورتاب

ب

 • باباجان دره
 • باغ محله نرکه
 • بالامحله نرکه
 • بالاهلوسرا
 • بویه (املش)
 • بزگویه
 • بهشت‌آباد (املش)
 • بیلی لنگه

پ

 • پایین محله نرکه
 • پایین هلوسرا
 • پرامسرا
 • پروین لنگه
 • پشتدره لنگه
 • پیش بیجار
 • پیلام پستانک
 • پیلجه
 • پیلدره
 • پیله باغ

ت

 • تازه‌آبادنرکه
 • توشه میان
 • تازه‌آباد چماقستان
 • تماجان

ج

 • جورکاسر
 • جورگوابر (املش)
 • جیرگوابر (املش)

چ

 • چلارس
 • چماقستان (املش)
 • چهارده (املش)

ح

 • حاجی‌آباد (املش)
 • حسین‌آباد (املش)

خ

 • خرشتم
 • خصیل دشت
 • خمیرمحله (املش)

د

 • درتموش
 • درزیگوابر
 • دعوای لات
 • دیماجانکش

ر

 • رودبارده سر
 • رودگوابر
 • روستای هلوسرا
 • رمشایه

ز

 • زهون بره

س

 • سوخته‌کیش
 • سورشفیع لات
 • سورکوه
 • سپردان (املش)
 • سرتربت
 • سرکله
 • سفیداربن
 • سیاه استخر
 • سیاه خولک
 • سیاه مرزگوابر
 • سیویر

ش

 • شوله (املش)
 • شبخوس پهلو
 • شبخوس‌سرا
 • شکرپس
 • شکرکش محله
 • شلیشه
 • شندربالنگه
 • شهرسمام
 • شیء شارستان
 • شیخ‌آباد (املش)
 • شیرچاک
 • شیردره (املش)
 • شیه

ط

 • طارش
 • طارمسرا
 • طهماسگوابر

ع

 • عباس گوابر
 • علی‌آباد (املش)
 • ک

  • کارخانه رییسیان
  • کاغذی (املش)
  • کاکرود (املش)
  • کرفستان (املش)
  • کرفمحله
  • کشکلایه
  • کلامرود
  • کلانسرا
  • کهنه گوراب (املش)
  • کهنه گویه بالا
  • کهنه گویه پایین

  گ

  • گودی گوابر
  • گودین گوابر
  • گورج
  • گوشتپزان
  • گرکرود
  • گرمای سرا
  • گرمایسر
  • گشکور

  ل

  • لاتسرا
  • لاتک (املش)
  • لرود
  • لرداسر
  • لکموج
  • للیم
  • لیلیج گوابر

  م

  • موسی کلایه
  • مربو
  • مشکله
  • مطلاکوه
  • ملجادشت
  • میانسرا (املش)

  ن

  • نارنج بن (املش)
  • نجم‌آباد (املش)

  ه

  • هردواب
  • هلوچاک
  • هلودشت

  ی

  • یاعلی گوابر
  • یوسف‌آباد (رانکوه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران