شهرستان انار

روستاهای شهرستان انار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان انار

اسامی روستاهای انار استان کرمان به شرح زیر است:

 • علی‌آباد حسن

ا

 • احمدآباد (انار)
 • احمدآباد عطائی
 • اسدآباد (انار)
 • اسدآباد رهنما
 • اشرف‌آباد (انار)
 • امین‌آباد (انار)

ب

 • بهشت‌آباد (انار)
 • بیاض (انار)

ت

 • توکل‌آباد (انار)
 • تراب (انار)
 • تلمبه احمدآباد (انار)
 • تلمبه حاجی‌آباد (انار)
 • تلمبه رسول‌آباد
 • تلمبه صدرآباد
 • تلمبه صفاییه

ج

 • جلالیه هجری
 • جمشیدآباد
 • جمشیدآباد (انار)

ح

 • حجت‌آباد (انار)
 • حسن‌آباد (انار)
 • حسین‌آباد اسلامی (انار)
 • حمیدآباد (انار)

خ

 • خالق‌آباد (انار)

د

 • ده حیدر (انار)
 • ده رییس

ر

 • رضاآباد (انار)

س

 • سبزدشت
 • قربان‌آباد (انار)

ش

 • شام‌آباد
 • شریف‌آباد (انار)
 • شفیع‌آباد (انار)

ص

 • صفائیه (انار)

ع

 • عباس‌آباد (انار)

ف

 • فخرآباد (انار)
 • فدک (انار)

ق

 • قاسم‌آباد (انار)
 • گ

  • گلستان (انار)
  • گلشن (انار)
  • گیتی‌آباد

  ل

  • لطف‌آباد (انار)

  م

  • مجیدآباد (انار)
  • محمدآباد (انار)
  • محمدآباد خواجه
  • مهدی‌آباد امین
  • مهرآباد (انار)

  ن

  • نصرت‌آباد (انار)

  ه

  • همت‌آباد (انار)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران