شهرستان اهر
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اهر

اسامی روستاهای اهر استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است :

ا

 • اورنگ (اهر)
 • ابریق (اهر)
 • ابللو
 • ارمک (هوراند)
 • ازناب خالصه
 • اشدلق
 • افیل
 • الوار (اهر)
 • اللو (اهر)
 • انباق جواد
 • انباق حاجی‌خان
 • انباق سرخای
 • انباق علیا
 • انجرد
 • انداب جدید
 • انداب قدیم
 • اهر
 • ایلکده
 • اینجار
 • ارنان (هوراند)
 • ازناب سفلی (هوراند)
 • ازناب علیا (هوراند)

و

 • وجنی
 • وروجن سفلی
 • وروجن علیا
 • وردین (اهر)
 • ورگهان
 • ونه‌آباد
 • ویزناب
 • ویق

آ

 • آوالان
 • آذغان
 • آرمدلو سفلی
 • آغ‌دره (هوراند)
 • آقاکندی
 • آق‌براز
 • آق‌بلاغ (اهر)
 • آق‌دیوار
 • آلپاویت
 • آلچالو
 • آل‌مان قدیم
 • آمپار
 • آیدین‌لو

ب

 • باباجان (اهر)
 • بال‌داغی
 • باللی‌قشلاق
 • برمس
 • بزینان
 • بصیرآباد (اهر)
 • بهل
 • بیدلو (اهر)
 • بینق (اهر)

پ

 • پارچه قشلاق (اهر)
 • پارچه‌قشلاق
 • پالدرن
 • پریجان
 • پسته‌بیگ‌لو
 • پشتاب
 • پیجیک
 • پیراسمیلو
 • پیره‌یوسفیان

ت

 • تابستانق
 • تازه‌کند شاهوردی
 • تازه‌کند داودلو
 • تازه‌کند طهماسب
 • تازه‌کند مسقران
 • تازه‌کند نصیرآباد
 • تازه‌کند نیق
 • تازه‌کند یافت
 • تاقلار
 • توبین
 • ترانچه
 • ترکلان
 • تقی‌کندی (هوراند)
 • تنباکولوق
 • تین (هوراند)

ج

 • جابان (دودانگه)
 • جابان (دیکله)
 • جالیق (بزکش)
 • جالیق (قشلاق)
 • جوان‌شیخ
 • جوبند
 • جرزنگ
 • جعفرآباد (هوراند)
 • جلایر (اهر)

چ

 • چاپان
 • چوبانلار
 • چرمه‌داش
 • چشمه‌وزان
 • چلان (اهر)
 • چل‌قشلاقی
 • چیناب

ح

 • حاجی‌علی‌بیگ‌کندی
 • حوریدرق
 • حسین‌کندی
 • حصار سیدلر

خ

 • خان‌کندی (هوراند)
 • خونیق
 • خوی‌سورق
 • خداقلی (هوراند)
 • خرده‌قشلاق
 • خرم‌آباد (اهر)
 • خضرکندی
 • خلفیان
 • خلیفه لو (اهر)

د

 • داودلو
 • داش‌بلاغ (اهر)
 • داش‌بلاغ مغار
 • داشلوجه (اهر)
 • دامناب (اهر)
 • دایلار
 • دوپیق
 • دوشدور (اهر)
 • دوغان
 • دره‌قشلاق سفلی
 • دره‌قشلاق علیا
 • دغلیان بالا
 • دغلیان پایین
 • دلقناب
 • دمیرتپه
 • ده‌رود (هوراند)
 • دیزبین
 • دیزبین (اهر)
 • دیزج تلخاج
 • دیزج جالو

ر

 • رواسجان
 • رزین (اهر)
 • رشتاباد جدید
 • رشتاباد قدیم
 • ریحال
 • ریحان (اهر)

ز

 • زردخانه
 • زرگر (اهر)
 • زگلیک سفلی
 • زگلیک علیا
 • زگلیک کوربلاغ
 • زنجیربلاغ
 • زندآباد
 • زنگ‌ملک
 • زیارلو

س

 • ساری‌سولی
 • ساری‌لار
 • ساری‌یارقان
 • سامبران
 • سوتات
 • سراجلو
 • سرقین
 • سلطان‌آباد (هوراند)
 • سنگرآباد
 • سید قشلاقی
 • سیدبنه
 • سیدلر (اهر)
 • سیدلی
 • سیدلی (اهر)
 • سیه‌دولان (اهر)

ش

 • شاه‌وردی
 • شاه‌مرادلو
 • شوره‌ناب
 • شغالان
 • شلوری
 • شله‌بران
 • شنقوش‌آباد
 • شیخ‌احمد (اهر)
 • شیخ‌بران
 • شیخ‌قشلاق سفلی
 • شیخ‌قشلاق علیا
 • شیربیت
 • شیرین‌درق
 • شیشه (اهر)

ص

 • صوفی (هوراند)
 • صومعه (اهر)
 • صفی‌خانلو

ط

 • طایفه خلیفه‌لو
 • طویله شامی

ع

 • عزیزلو (هوراند)
 • عسگرلو
 • علی‌آباد (اهر)
 • علیرضاچای
 • عنبرلو
 • ق

  • قورچی‌کندی
  • قورشاقلو (اهر)
  • قوری‌گل (اهر)
  • قتانلو
  • قراجه‌لو
  • قرخبلاغ
  • قره‌بورون (اهر)
  • قره‌درویش
  • قره‌قشلاق (ورگهان)
  • قره‌قشلاق (قشلاق)
  • قره‌قیه شکرلو
  • قره‌گوزلو (اهر)
  • قزلجه (اهر)
  • قشلاق ارض‌بیگ
  • قشلاق جدید
  • قشلاق حاج‌اوغلو
  • قشلاق حاجیلار (اهر)
  • قشلاق خیاللو
  • قشلاق ذاخر
  • قشلاق قلعه‌جیق
  • قشلاق کنه‌لو
  • قشلاق کهل
  • قشلاق میدان‌باغی
  • قشلاق نجف‌خانلو
  • قلعه ملک
  • قلعه‌باشی
  • قلعه‌جیق
  • قلعه‌کندی
  • قلندر (اهر)
  • قمیشلو
  • قیه‌دیبی

  ک

  • کاشان (اهر)
  • کوجان
  • کوربلاغ (اهر)
  • کورن (هوراند)
  • کوره‌درق
  • کوسالار (اوچ‌هاچا)
  • کوسالار (قشلاق)
  • کولی‌دره
  • کویر (هوراند)
  • کرداحمد سفلی
  • کرداحمد علیا
  • کردلر (اهر)
  • کردلر ترانچه
  • کردلقان
  • کرگس
  • کرملو
  • کره‌میدان
  • کسانق
  • کقالق
  • کلهور
  • کلی سفلی (هوراند)
  • کنبدان
  • کنده (روستا)
  • کنگل‌آباد
  • کین‌آب

  گ

  • گاودل
  • گوروان بزرگ
  • گوروان کوچک
  • گورم‌درق
  • گولان (هوراند)
  • گونجیک
  • گرده‌سنگ
  • گرنگاه
  • گلوجه ابللو
  • گلوجه مالالار
  • گل‌لر
  • گلیزه
  • گمیش‌آباد

  ل

  • لروم
  • لغلان
  • لقمان (هوراند)
  • لیملو

  م

  • مجیدآباد (هوراند)
  • محمدآباد (هوراند)
  • مرادلو (هوراند)
  • مرده‌کتان
  • مردی‌لو
  • مزرعه جهانگیر
  • مزرعه حاج‌عابدین
  • مزرعه گورا
  • مزرعه مزارع
  • مصطفی‌چای
  • مغار
  • ملاحونی
  • ملالار
  • ملالار محمدرضاکندی
  • ملالو
  • ملخاص
  • ملک‌درق
  • منجناب جدید
  • منجناب قدیم
  • میدانلار

  ن

  • ناظم‌آباد
  • نوانسر
  • نقاره‌کوب جدید
  • نقاره‌کوب قدیم
  • نقدوز
  • نقدی (هوراند)
  • نهار
  • نیق

  ه

  • هوای
  • هوراند
  • هوین
  • هرسبان
  • هلان (ورگهان)
  • هلان (آذغان)
  • هلان صفرعلی
  • هلیلو

  ی

  • یاورکندی
  • یاغ‌بستلو
  • یایجیلو
  • یوزباشلو
  • یوزبند
  • یوسفلو
  • یخفروزان
  • یدی‌بلاغ (هوراند)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران