شهرستان ایجرود

روستاهای شهرستان ایجرود

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ایجرود

اسامی روستاهای ایجرود استان زنجان به شرح زیر است :

ا

 • اوچ‌تپه (ایجرود)
 • ابوجانلو
 • احمدکندی
 • ارکوئین
 • ارموتلو
 • اغلبیک سفلی
 • اغلبیک علیا
 • الاچمن
 • ایج (ایجرود)
 • اینچه رهبری

آ

 • آقبلاغ (ایجرود)

ب

 • باریک‌آب (ایجرود)
 • باغ کندی
 • بلوبین
 • بهمن (ایجرود)
 • بیدگینه
 • بیزین

پ

 • پاشاچای

ت

 • تازه‌کند (ایجرود)
 • تله‌جرد

ج

چ

 • چاپوق
 • چولچه
 • چولچه قشلاق
 • چتز (ایجرود)
 • چسب (ایجرود)

ح

 • حاج قشلاق

خ

 • خاکریز (ایجرود)
 • خانجین
 • خانقاه (ایجرود)
 • خوئین

د

 • دایدار سفلی
 • دایدار علیا
 • دورمشقان

س

 • سرآب (ایجرود)
 • سعیدآباد سفلی (ایجرود)
 • سعیدآباد علیا (ایجرود)
 • سفیدکمر (ایجرود)

ش

 • شورآب (ایجرود)
 • شهرک (ایجرود)
 • شیوه (ایجرود)

ص

 • صایین
 • ق

  • قادرلو (ایجرود)
  • قارختلو
  • قوریه
  • قوزان (ایجرود)
  • قوشچی (ایجرود)
  • قراقیه (ایجرود)
  • قره بوته
  • قره‌بلاغ (ایجرود)
  • قره‌داغ (ایجرود)
  • قره‌دوراخلو سفلی
  • قره‌درق (ایجرود)
  • قره سعید (ایجرود)
  • قره گنی
  • قزلجه (ایجرود)
  • قلقاتی
  • قمچقای (ایجرود)
  • قندی‌بلاغ

  ک

  • کوسه‌لر
  • کهریزسیاه منصور

  گ

  • گرنه
  • گلابر سفلی
  • گلیجه (ایجرود)
  • گنبد (ایجرود)

  م

  • ملاپیری

  ن

  • نجم الشیخان
  • نکتو

  ه

  • هلیل‌آباد

  ی

  • یارکندی
  • یدی‌بلاغ (ایجرود)
  • ینکی‌کند میرزا الماسی
  • ینگی‌کند کندس‌ها
  • ینگی‌کند جامع‌السرا
  • ینگی‌کند سیدلر


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران