شهرستان ایرانشهر
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ایرانشهر

اسامی روستاهای ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (ایرانشهر)
 • علی‌آباد ملنگ

ا

 • ابتر (ایرانشهر)
 • احمدآباد (ایرانشهر)
 • ازمن‌آباد
 • اسانو
 • اسپیدآباد
 • استخرک (ایرانشهر)
 • افضل‌آباد (ایرانشهر)
 • الله‌آباد (ایرانشهر)
 • اناری (ایرانشهر)

و

 • وش اپی
 • ولی‌آباد (ایرانشهر)

آ

 • آب گوراندان
 • آبادان (ایرانشهر)
 • آبچکان (ایرانشهر)
 • آسان‌کوه

ب

 • بزماهی (ایرانشهر)
 • بغدانیه
 • بلوچکان
 • بن گیر (ایرانشهر)
 • بنوک

پ

 • پازرد (ایرانشهر)
 • پاگ (ایرانشهر)
 • پتکوهی
 • پنساره
 • پنسن
 • پیرانچ

ت

 • توکر (ایرانشهر)
 • تشت مکسان
 • تمپریگان
 • تنگ راهین
 • تنهک
 • تیره خیرآباد

ج

 • جک (ایرانشهر)

چ

 • چاه ترش
 • چاه جمال
 • چاه رحیم (ایرانشهر)
 • چاه شور شماره ۲
 • چاه شور شماره ۳
 • چاه شیرخان (ایرانشهر)
 • چاه قربان (ایرانشهر)
 • چاه قزلباش
 • چاه کلیر
 • چاه گیجی
 • چاه محمد (ایرانشهر)
 • چاه میرجان
 • چاه یارمحمد (ایرانشهر)
 • چاهان (ایرانشهر)
 • چاهوک (ایرانشهر)
 • چاهوک محراب
 • چاهک (ایرانشهر)

ح

 • حاجی‌آباد (ایرانشهر)

خ

 • خلیل‌آباد (ایرانشهر)
 • خیرآباد (بزمان)

د

 • دتک
 • دراپ (ایرانشهر)
 • دراجن دن
 • دراهو
 • دربندکان
 • درچاهی
 • دردزدان
 • درکیان
 • درگیابان (ایرانشهر)
 • دره سیه طپی
 • دره کشکین
 • ده جهیل
 • ده گمی

ر

 • رودی (ایرانشهر)
 • رحمان‌آباد (ایرانشهر)
 • رگینان

ز

 • زبرآباد
 • زمینکان
 • زهلنفان
 • زیردان (ایرانشهر)

س

 • سایگان
 • سوراب (ایرانشهر)
 • سورگو (ایرانشهر)
 • سر تاپ
 • سراب (ایرانشهر)
 • سرایدان
 • سرترونا
 • سرجوب (ایرانشهر)
 • سرزه (ایرانشهر)
 • سرکهوران
 • سرگروک
 • سرنجدانی
 • سهران (ایرانشهر)
 • سیاه تی کلات
 • سیاه گر

ش

 • شور (ایرانشهر)
 • شوراب (ایرانشهر)
 • شریف‌آباد (ایرانشهر)
 • شک شیچی
 • شندملا
 • شهردراز (ایرانشهر)
 • شهیدان (ایرانشهر)
 • شیبان (ایرانشهر)

ع

 • عباس‌آباد (ایرانشهر)
 • عزیزآباد (ایرانشهر)

ق

 • قادرآباد (ایرانشهر)
 • قادرآباد مورتان
 • قلعه تاروان

ک

 • کاسکین
 • کاسمی
 • کافه جنگیان
 • کوانز (ایرانشهر)
 • کوچه (ایرانشهر)
 • کوران سفلی
 • کوران علیا
 • کورکلکیان
 • کوسیچی
 • کوه خضر
 • کوهیگان بالا
 • کوهیگان پایین
 • کبلان
 • کتوکان (ایرانشهر)
 • کج (ایرانشهر)
 • کجکوش
 • کچ کورین
 • کرودان
 • کرکیندر
 • کرمانچی
 • کریم‌آباد (ایرانشهر)
 • کشک (ایرانشهر)
 • کل چات
 • کلک (ایرانشهر)
 • کلیران
 • کلیری (ایرانشهر)
 • کلینگ حسن‌خانی
 • کنارک (ایرانشهر)
 • کهورک (ایرانشهر)
 • کهنو (ایرانشهر)

گ

 • گوجر (ایرانشهر)
 • گورکاون
 • گورناک (ایرانشهر)
 • گونکن
 • گروکی (ایرانشهر)
 • گربودار
 • گری (ایرانشهر)
 • گزان اشه‌ای
 • گزهک (ایرانشهر)
 • گزین (ایرانشهر)
 • گل‌آباد (ایرانشهر)
 • گلشهر (ایرانشهر)
 • گلک (ایرانشهر)
 • گنج‌آباد (ایرانشهر)
 • گیگان
 • گیمان (ایرانشهر)

م

 • مانش (ایرانشهر)
 • مورتان (ایرانشهر)
 • مدوحک
 • مدهان
 • مرآباد
 • مسجدابوالفضل (ایرانشهر)
 • مکسان
 • منجین
 • مهیم‌آباد
 • میان چاه
 • ن

  • ناجگ
  • ناصرآباد (ایرانشهر)
  • ناگتک
  • نوک‌آباد (ایرانشهر)
  • نوک‌آباد سرهنگ
  • ندگ دان
  • نرازاد

  ه

  • هنجیرک


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران