روستاهای شهرستان بابلسر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بابلسر

اسامی روستاهای بابلسر استان مازندران به شرح زیر است :

 • اوکسر
 • اجاک‌سر
 • ارمیچ‌کلا
 • ازن‌آباد
 • اسفندیارمحله
 • افراتخت (بابلسر)
 • ایستگاه رادار
 • ایسی‌کلا

و

 • ولیک‌رودپشت
 • ب

  • بابل‌پشت
  • باقرتنگه
  • بالااحمدکلا
  • بالانقیب‌کلا

  پ

  • پارومحله منگلاب
  • پایین احمدکلا
  • پایین‌نقیب‌کلا

  ت

  • تازه‌آباد (بابلسر)

  چ

  • چوپان‌کلا

  خ

  • خردمرد انیسی
  • خردمرد رضایی
  • خشکرود (بابلسر)

  د

  • داراب‌دین روشن
  • دوغی‌کلا
  • درزی‌محله (بابلسر)
  • درزی‌نقیب‌کلا

  ر

  • روشندان
  • رزکنار
  • رضاکلا
  • رکون

  س

  • سادات‌محله رودبست
  • سپاه‌محله
  • سرحمام
  • سرخ‌دشت
  • سعیدکلا
  • سیدمحله (بابلسر)

  ش

  • شورک (بابلسر)
  • شرمه‌کلا
  • شهیدسرا

  ع

  • عرب‌خیل (بابلسر)
  • عزیزک
  • علی‌آباد (بابلسر)

  ف

  • فولادکلا (بابلسر)

  ق

  • قادی‌محله (بابلسر)

  ک

  • کاریکلا
  • کاسگرمحله
  • کاله (بابلسر)
  • کونر
  • کبوتردان
  • کرفون
  • کریم‌کلا
  • کیخامحله

  گ

  • گاوزن‌محله رودبست
  • گالشکلا بالا
  • گالشکلا پایین

  م

  • مجتمع مسکونی نیروی هوایی (بابلسر)
  • مقریکلا
  • منگلاب
  • میان‌بال
  • میاندشت (بابلسر)
  • می‌رود
  • میربازار

  ن

  • نصرت‌کلا
  • نفت‌چال (بابلسر)

  ه

  • هادی‌شهر (بابلسر)
  • هلی‌باغ

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران