شهرستان باخرز

روستاهای شهرستان باخرز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان باخرز

اسامی روستاهای باخرز استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • اویان
 • ابنیه
 • ارخود
 • ارزنه (باخرز)
 • استجرود
 • اشتیوان
 • اللهی (تایباد)

آ

 • آبخیزه

ب

 • بایی
 • بزنجرد کردیان
 • بهلول‌آباد (باخرز)

پ

 • پژنگرد

ت

 • تورانه
 • تنگل مزار

ج

 • جیزآباد

چ

 • چاه آستانه
 • چهارطاق (باخرز)

ح

 • حاجی‌آباد (باخرز)
 • حسین‌آباد تقی

خ

 • خواجه‌بیگ
 • خیدیز

د

 • دشت آب
 • ده برزو (باخرز)
 • ده‌نو (باخرز)

س

 • ساریان علیا
 • سورستان (باخرز)
 • سنقرآباد (باخرز)
 • سیه لاخ

ش

 • شهرک امام خمینی (باخرز)
 • شهرک شهید دکتر بهشتی

ف

 • فری‌آباد

ق

 • قلعه سرخ (باخرز)
 • قلعه‌نو علیا

ک

 • کافچ
 • کولاب (باخرز)
 • کوه سفید (باخرز)
 • کج‌آب
 • کردیان (باخرز)
 • کلاته کاظم
 • کمرسبز

گ

 • گرازی (باخرز)
 • گزیچه
 • گزیک (باخرز)
 • گندم شاد

م

 • محمدآباد (باخرز)
 • مرادآباد (باخرز)
 • منج (باخرز)

ن

 • نوبهار غلامان
 • نوبهارکردیان
 • نصرت‌آباد (باخرز)
 • نقاره‌خانه (باخرز)

ه

 • هفت سویی
 • همت‌آباد (باخرز)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران