شهرستان باشت
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان باشت

اسامی روستاهای باشت استان کهگلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

ا

 • اسلام‌آباد غورک
 • اشکفت شاه سفلی
 • الاکان
 • امام ضامن (گچساران)
 • امیرگپی
 • انارستان (گچساران)
 • اهوروک

آ

 • آب کنارو (گچساران)
 • آبده‌گاه

ب

 • بادخون باشت
 • بال چکوپیچاب
 • بوستان (گچساران)
 • بوستان کوچک
 • بوسنگان
 • برآفتاب پشتکوه
 • برغون
 • برمامیان
 • بهره عنا
 • بیدستان (گچساران)
 • بیدک علیا

پ

 • پاتاوه بیدک
 • پزین
 • پنبه‌زار ابدهگاه
 • پهزیر
 • پیچاب (گچساران)

ت

 • تکیه (گچساران)
 • تل چگا
 • تل مویزی
 • تلخآب احمدزاده
 • تلخآب سفلی بیدک
 • تلخ‌آب علیا (گچساران)
 • تنگ آب شوش
 • تنگ همگون

ج

 • جهان‌آباد غورک

چ

 • چال موره
 • چاه تلخآب علیا
 • چوبکنم
 • چشمه دره (گچساران)
 • چشمه رشته
 • چشمه مورد برابر
 • چم بلبل
 • چمخون
 • چهارراه گشین
 • چهل متری همگون

ح

 • حاج قلندر (گچساران)

خ

 • خذیون علیا

د

 • دول بزرگ خان‌احمد
 • درویش غورک
 • درک (گچساران)
 • درک پشتکوه خان‌احمد
 • دره باشت
 • دره چاه بیدک
 • دره‌دره علیا
 • دشت انارستان
 • دشت مورد غورک
 • دلی رباط
 • دم تنگ سرنا
 • دم تنگ میان تنگان
 • دمیه
 • ده برابر
 • ده بیدپیچاب
 • ده توت (گچساران)
 • ده جلیل
 • ده کند
 • ده کهنه ظفری
 • دیمکوه شوش

س

 • سراسخانه
 • سرآب بیز
 • سرتنگ بردگادون
 • سعادت‌آباد (گچساران)
 • سلطان‌آباد (گچساران)
 • سید محمدباقر (گچساران)

ش

 • شادگان (گچساران)
 • شاه بهرام (گچساران)
 • شاه زینعلی
 • شوش سفلی
 • شوش علیا
 • شهرک پاقلات
 • شهرک خیزان
 • شیخ‌ها (گچساران)

ع

 • عرف (گچساران)
 • عنا (گچساران)

غ

 • غورک وسطی
 • غورک سفلی
 • غورک علیا
 • غضنفری‌خان احمد سفلی

ف

 • فتح (گچساران)

ک

 • کوشک ظفری
 • کوه سرک سفلی
 • کوه سرک علیا
 • کته باشت
 • کره جارودنه برابر
 • کزنگان سفلی
 • کزنگان علیا
 • کلگه امیرشیخی
 • کله گون
 • کنده گوراب
 • کهله بردکوه شاه بهرام

گ

 • گودمورد
 • گوهرگان سفلی
 • گوهرگان قدیم
 • گروس (گچساران)
 • گشتاسب‌خان احمد سفلی

ل

 • لار (گچساران)
 • لیرونصرالله
 • لیرآب (گچساران)

م

 • موری کش
 • محصاتی پیچاب
 • مرزنگون
 • ملاسرتیپ
 • ملک‌آباد (گچساران)
 • مله برفی
 • مله تم
 • منصورآباد مهدیه
 • مهدی‌آباد خان‌احمد
 • میان تنگان
 • میانه (گچساران)
 • میرجابرپیچاب

ن

 • نازگون علیا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران