شهرستان بافق

روستاهای شهرستان بافق

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بافق

اسامی روستاهای بافق استان یزد به شرح زیر است:

 • علی‌آباد بساب
 • علی‌آباد گودگینستان

ا

 • اسلام‌آباد (بافق)
 • الله‌آباد (بافق)

آ

 • آهن‌شهر

ب

 • باجگان
 • باغدر
 • باقرآباد (بافق)
 • برکوییه
 • بساب
 • بشگان (بافق)
 • بهجت‌آباد (بافق)
 • بیدان پنج

ت

 • تاشکوییه
 • تراب‌آباد (بافق)
 • ترشی شوئیه

ج

 • جوزوئیه علیا
 • جوزی
 • جلال‌آباد (بافق)

چ

 • چاه الهیه
 • چاه شهدا
 • چرمیز
 • چناروئیه (بافق)

ح

 • حسن‌آباد (بافق)
 • حسین‌آباد (بافق)
 • حکیم‌آباد (بافق)

د

 • دارستان (بافق)
 • دولت‌آباد (بافق)
 • دشتی خان
 • ده ملک (بافق)
 • ده میرزااحمد
 • دهنورضویه
 • دهنوییه

ر

 • رسول‌آباد (بافق)

س

 • سیدآباد (بافق)

ش

 • شادکام (بافق)
 • شریف‌آباد (بافق)
 • شهرآباد (بافق)
 • شیطور

ع

 • عزیزآباد (بافق)
 • علی حسینا (بافق)

ف

 • فاضلیه
 • فیروزآباد (بافق)

ق

 • قطرم

ک

 • کوشک (بافق)
 • کوشکوئیه (بافق)
 • کبیروئیه
 • کرمانی (بافق)

گ

 • گزستان (بافق)
 • گله گرد

م

 • موری‌آباد
 • مومن‌آباد (بافق)
 • مبارکه (بافق)
 • محمودآباد (بافق)
 • محمدآباد (بافق)
 • محمدآباد گودگینستان
 • منصوری (بافق)

ن

 • ناریگان
 • ندکوه علیا
 • نگنگون
 • نیو

ه

 • هریسک علیا
 • همسک


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران