شهرستان بجستان

روستاهای شهرستان بجستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بجستان

اسامی روستاهای بجستان استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابوالخازن
 • ابراهیم‌آباد (بجستان)
 • احمدآباد (بجستان)
 • افکان

آ

 • آب باریک بالا
 • آهنگ (بجستان)

ب

 • بقچیر
 • بیکو

ت

 • تلخ‌آوند

ج

 • جزین (بجستان)

چ

 • چاه پالیز (بجستان)
 • چاه پورفاطمی
 • چاه چول
 • چاه رضائی
 • چاه نوین
 • چکه‌آب (بجستان)

ح

 • حسین‌آباد (بجستان)

خ

 • خارتیدو
 • خارفیروزی
 • خوش منزل

د

 • درچاق
 • درزاب (بجستان)

ر

 • رودگز علیا
 • روسنگ
 • رضائیه (بجستان)

ز

 • زین‌آباد (بجستان)

س

 • سوسناری سفلی
 • سردق
 • سریده (بجستان)
 • سنجتک (بجستان)

ش

 • ششتوک

ص

 • صلح‌آباد (بجستان)

ع

 • عزت پایین

ف

 • فخرآباد (بجستان)

ق

 • قاسم‌آباد (بجستان)

ک

 • کامه (بجستان)
 • کویرپارک سه فرسخ
 • کس‌آباد پایین
 • کلاته تلخ‌آوند
 • کلاته سوسناری بالا
 • کلاته کربلایی حسین‌آقا
 • کلاته مغری

ل

 • لیرم

م

 • محمدآباد (بجستان)
 • مرندیز (بجستان)
 • مزار (بجستان)
 • مطرآباد
 • منصوری (بجستان)
 • مهرآباد قدس
 • میرآباد (بجستان)
 • میمند بالا

ن

 • نوبهار (بجستان)
 • نوق (بجستان)
 • نصرآباد (بجستان)
 • نیان (بجستان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران