شهرستان بجنورد

روستاهای شهرستان بجنورد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بجنورد

اسامی روستاهای بجنورد استان خراسان شمالی به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (بجنورد)

ا

 • اوزن بیجه
 • ابچور
 • اترآباد سفلی
 • اترآباد علیا
 • اخلی
 • ادینه قلی
 • ارک (بجنورد)
 • ارکان (بجنورد)
 • استاد تیمورتاش
 • اسدلی
 • اسفروج
 • اسفیدان (بجنورد)
 • اشرف‌الاسلام
 • الله‌وردی‌خان (بجنورد)
 • امام‌وردی
 • امامدره
 • امانلی
 • امیرآباد (بجنورد)
 • انابای
 • ایزمان بالا
 • ایزمان پایین

آ

 • آق‌تپه (بجنورد)

ب

 • باباامان
 • بازخانه
 • باغ چق
 • بوربور (بجنورد)
 • بویاقلی
 • بدرانلو
 • برج (بجنورد)
 • بندیغمور
 • بهار (بجنورد)
 • بیدک (بجنورد)

پ

 • پاقلعه (بجنورد)
 • پاکتل (روستا)
 • پسرکانلو
 • پسین‌دره
 • پشین ده
 • پیربز
 • پیغور

ت

 • تاتار (بجنورد)
 • تازه قلعه (بجنورد)
 • توتلی سفلی
 • توتلی علیا
 • تش نفس
 • تنگه ترکمن

ج

 • جعفرآباد (بجنورد)
 • جلفدره
 • جمی

چ

 • چودر
 • چریک (بجنورد)
 • چهاربرج سفلی
 • چهاربرج علیا
 • چهارخروار

ح

 • حاجی رمضان
 • حسن‌آباد (بجنورد)
 • حصار تیمورتاش
 • حصارشاهوردی‌خان
 • حلقه سنگ
 • حلیم‌آباد
 • حمزانلو
 • حمید (بجنورد)

خ

 • خوش‌منظر
 • خداقلی (بجنورد)
 • خطاب (بجنورد)
 • خندقلو

د

 • داشلی قلعه
 • دویدوخ علیا
 • دربند (بجنورد)
 • درتوم
 • درصوفیان
 • دنگل
 • دهگاه (بجنورد)

ر

 • رختیان
 • رزقانه
 • رشوانلو (بجنورد)
 • ریین

ز

 • زرنه (بجنورد)

س

 • سرچشمه (بجنورد)
 • سریوان عاشقان
 • سلولی
 • سنجرآباد (بجنورد)
 • سندل‌آباد
 • سیوخسو مرادخان
 • سیدآباد (بجنورد)
 • سیساب

ش

 • شاقه
 • شاه اجاق
 • ش

  • شهدای ناوه
  • شهرک شهیداحسانی
  • شهرک قائم (بجنورد)
  • شهرک قره‌لر
  • شهرک قلعه‌جق کوچک
  • شهرک قلعه‌جق بزرگ
  • شیخ (بجنورد)
  • شیخ تیمور (بجنورد)

  ط

  • طراقی ترک
  • طراقی کرد

  ع

  • عبدالله‌آباد (بجنورد)
  • عرب (بجنورد)
  • علی‌گل

  غ

  • غلامان

  ف

  • فخرالدین (بجنورد)
  • فرح‌دین
  • فیروزه (بجنورد)

  ق

  • قاولقا
  • قاپاق
  • قارلق (بجنورد)
  • قاضی (بجنورد)
  • قاضی سفلی
  • قوچ قلعه علیا
  • قوری‌دره
  • قوش تپه (بجنورد)
  • قتلیش سفلی
  • قتلیش علیا
  • قراجه (بجنورد)
  • قردانلو
  • قره آقاج
  • قره‌باشلو
  • قره خان بندی
  • قره کانلو (بجنورد)
  • قره‌نوده
  • قره‌جنگل علیا
  • قره‌قانلو (بجنورد)
  • قره‌لر (بجنورد)
  • قریجانلو
  • قریه صیدنور
  • قزلقان
  • قشلاق (بجنورد)
  • قشلاق کاره
  • قصرقجر
  • قلعه توت
  • قلعه جوق بزرگ
  • قلعه شعبان
  • قلعه قوشین
  • قلعه محمدی
  • قلعه مرز
  • قلعه ممو

  ک

  • کوه کمر (بجنورد)
  • کچرانلو
  • کرکولی
  • کلاب (بجنورد)
  • کلاته ابریشم
  • کلاته آشیان
  • کلاته آقانبی
  • کلاته باقرخان سه
  • کلاته پهلوانلو
  • کلاته حاجی رستمی
  • کلاته حسنقلی
  • کلاته سهرآب (بجنورد)
  • کلاته شیرو
  • کلاته مستوفی
  • کلاته ملاغلامحسین
  • کلاته نقی
  • کلاته یاوری
  • کلانتر (بجنورد)
  • کهنه کن
  • کی‌کی

  گ

  • گودالی سلاخ
  • گوی نیک
  • گرگز
  • گرمخان
  • گریوان
  • گلی (بجنورد)
  • گیفان بالا
  • گیفان پایین

  ل

  • لنگر (بجنورد)

  م

  • مترانلو
  • محمدآباد (بجنورد)
  • مرز (بجنورد)
  • مزارلق
  • مملجه
  • مهنان
  • میانزو
  • میرزا حسن‌لو

  ن

  • ناوه (بجنورد)
  • نوده (بجنورد)
  • نجف‌آباد (بجنورد)
  • نرگسلو سفلی
  • نرگسلو علیا
  • نیستانه

  ه

  • هانوزی

  ی

  • یزدان‌آباد (بجنورد)
  • یکه شاخ
  • یکه‌سعود سفلی
  • یکه‌سعود علیا
  • ینگه‌قلعه (بجنورد)
  • ییلاق (بجنورد)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران