شهرستان برازجان
 • هتل
 • جاذبه های طبیعی
 • جاذبه های تاریخی

روستاهای شهرستان برازجان / دشتستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دشتستان

اسامی روستاهای برازجان / دشتستان به شرح زیر است :

ا

 • ابوالفیروز
 • احمدی (دشتستان)
 • اسلام‌آباد (دشتستان)
 • امام‌زاده‌بده
 • انارستان (دشتستان)
 • ایستگاه بهره‌برداری نرگسی
 • ایلشهر

و

 • وحدتیه

آ

 • آب‌پای ارغون
 • آب‌پخش
 • آب‌گرمو (دشتستان)
 • آقامیراحمد
 • آل‌یوسفی سفلی
 • آل‌یوسفی علیا

ب

 • بارگاهی
 • باغ‌تاج
 • باغ‌حصار
 • بوشکان
 • بویری (دشتستان)
 • برازجان
 • برمک (دشتستان)
 • برنگ بزرگ
 • برنگ کوچک
 • بزپر
 • بشیرآباد (دشتستان)
 • بصری (دشتستان)
 • بنارآب‌شیرین
 • بنارآزادگان
 • بنارسلیمانی
 • بند محمدعبدالله
 • بنداروز
 • بنه رضا
 • بنه محمدوخانعلی
 • بنه‌جابری
 • بنه‌حاج‌غلام
 • بنه‌حاج‌نعمت
 • بنه‌عباس
 • بنه‌محمد
 • بهر (دشتستان)
 • بیدو (دشتستان)
 • بی‌من

پ

 • پرگانک
 • پلنگی (دشتستان)

ت

 • تل سرکوه
 • تلخ‌آب (دشتستان)
 • تنگ ارم
 • تنگ‌درکش
 • تنگ‌زرد
 • تنگ‌سوک
 • تنگ‌فاریاب

ج

 • جتوط
 • جرافی
 • جره سفلی
 • جره علیا
 • جره میان
 • جمغاری
 • جمیله (دشتستان)

چ

 • چاوک (دشتستان)
 • چاه نفت نرگسی
 • چاه‌خانی
 • چاه‌دول
 • چاه‌زنگی
 • چاه‌عربی
 • چراب
 • چم درواهی
 • چم‌تنگ
 • چهاربرج (دشتستان)
 • چهل‌زرعی عجم
 • چهل‌زرعی عرب

ح

 • حاجی‌آباد (دشتستان)
 • حسن‌آباد (دشتستان)
 • حسین‌آباد (دشتستان)
 • حسین‌آباد پناهی

خ

 • خوش‌آب (دشتستان)
 • خوش‌مکان (دشتستان)
 • خلیفه‌ای
 • خیارزار
 • خیرآباد (دشتستان)
 • خیرک

د

 • دالکی
 • درودگاه
 • درنگ (دشتستان)
 • دره چاه (دشتستان)
 • دره چیتو
 • دشتی‌اسماعیل‌خانی
 • دهداران سفلا
 • دهداران علیا
 • دهرود سفلی
 • دهرود علیا
 • دهقاید
 • ده‌نو (دشتستان)

ذ

 • ذکریایی

ر

 • راهدار (دشتستان)
 • رودفاریاب
 • رونی (دشتستان)
 • رجب‌آباد

ز

 • زیارت (دشتستان)
 • زیرراه (دشتستان)
 • زیرمله

س

 • ساختمان‌طاهر
 • سوک
 • سبا (دشتستان)
 • سراج‌آباد
 • سربست (دشتستان)
 • سرقنات (دشتستان)
 • سرکره
 • سرمله
 • سمیعی (دشتستان)
 • سناوین سنا
 • سیاه‌منصور سفلی
 • سیاه‌منصور علیا

ش

 • شاه‌پسرمرد
 • شاه‌فیروز
 • شاه‌قاسم
 • شاهی‌جانی
 • شول (دشتستان)
 • شبانکاره (دشتستان)
 • شکرک
 • شلدان (دشتستان)
 • شلدان و باغی

ص

 • صفی‌آباد (دشتستان)

ط

 • طلحه (دشتستان)

ع

 • عطیبه
 • عیسوند (دشتستان)

ف

 • فاریاب (دشتستان)

ق

 • قراول‌خانه (دشتستان)
 • قلعه‌سفید (دشتستان)

ک

 • کفترو
 • کلل (دشتستان)
 • کلمه (دشتستان)
 • کم زرد (دشتستان)

گ

 • گزبلند (دشتستان)
 • گلدشت (دشتستان)
 • گناوه کان
 • گندم‌ریز (دشتستان)

ل

 • لایپه
 • لرده (دشتستان)

م

 • محمدجمالی
 • مرده‌خیر
 • مزرعه‌آب‌شیرین
 • مکابری
 • منصورآباد (دشتستان)
 • میان‌دشت
 • میلک (دشتستان)

ن

 • ناخا
 • نورآباد (دشتستان)
 • نظرآقا
 • نی‌نیزک

ه

 • هفت مله
 • هلپه‌ای

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران