شهرستان بردسکن

روستاهای شهرستان بردسکن

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بردسکن

اسامی روستاهای بردسکن استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (بردسکن)
 • اسلام‌آباد (بردسکن)
 • اسماعیل‌آباد (بردسکن)
 • الله‌آباد (بردسکن)
 • انصاریه
 • ایرج‌آباد (بردسکن)

آ

 • آب‌نو (بردسکن)
 • آق‌مهدی
 • آهوبم

ب

 • باب‌الحکم
 • باقریه (بردسکن)
 • بالاجو
 • برجک (بردسکن)
 • برناباد (بردسکن)
 • بهارآباد (بردسکن)
 • بیجورد

ج

 • جوادیه (بردسکن)
 • جلال‌آباد (بردسکن)

چ

 • چاه تلخ ملامحمد
 • چاه سلطان (بردسکن)
 • چاه موتور شماره ۱۱ دشت محمدخان
 • چاه موتور شماره ۷ دشت محمدخان
 • چاه موتورشماره ۹دشت محمدخان
 • چاه مجنگ
 • چاه محمدامین
 • چراغ‌چین
 • چشمه چهل
 • چشمه حاجی‌سلیمان
 • چشمه سفید (بردسکن)
 • چشمه معدن‌سیاه
 • چشمه نی
 • چشمه هادی

ح

 • حسن‌آباد (بردسکن)
 • حسین‌آبادمهلار سفلی
 • حسین‌آبادمهلار علیا
 • حطیطه (بردسکن)

خ

 • خانقاه (بردسکن)
 • خور (بردسکن)
 • خوشاب (بردسکن)
 • خرم‌آباد (بردسکن)
 • خمی
 • خنجری (بردسکن)

د

 • دوغ‌آباد (بردسکن)
 • درونه (بردسکن)
 • دهن‌قلعه

ر

 • روشن‌آباد (بردسکن)
 • رحمانیه (بردسکن)
 • رسن (بردسکن)
 • رکن‌آباد (بردسکن)
 • ریزآب (بردسکن)

ز

 • زمان‌آباد (بردسکن)
 • زنگینه
 • زیروقت
 • زیرک‌آباد (بردسکن)

س

 • سربرج (بردسکن)
 • سرنخواب سفلی
 • سعادت‌آباد (بردسکن)
 • سلطان‌آباد (بردسکن)
 • سنگ‌پیر
 • سنگ‌سفید (بردسکن)
 • سیاه‌آب
 • سیر (بردسکن)
 • سیف‌آباد (بردسکن)
 • سیناب

ش

 • شرکت مدرس
 • شریعت‌آباد (بردسکن)
 • شریف‌آباد (بردسکن)
 • شفیع‌آباد (بردسکن)
 • شلاقه
 • شمس‌آباد (بردسکن)

ص

 • صادقیه (بردسکن)
 • صالحیه (بردسکن)
 • صلح‌آباد (بردسکن)

ظ

 • ظاهرآباد (بردسکن)

ع

 • عبدل‌آباد (بردسکن)
 • عظیم‌آباد (بردسکن)
 • علی‌آباد (بردسکن)
 • علی‌آبادک (بردسکن)
 • علی‌بیک
 • علی‌پلنگ

غ

 • غرق‌آب (بردسکن)

ف

 • فاطمیه (بردسکن)
 • فتح‌آباد (بردسکن)
 • فیروزآباد (بردسکن)

ق

 • قاسم‌آباد (بردسکن)
 • قوژدآباد

ک

 • کاسف
 • کاظم‌آباد (بردسکن)
 • کوشه (بردسکن)
 • کبودان (بردسکن)
 • کشمر
 • کلاته جمعه
 • کلاته گزبلکی
 • کلاته نو (بردسکن)
 • کلاته نجف
 • کلاته‌برق علیا

م

 • مارندیز (بردسکن)
 • محمدزورآب
 • محمدآباد (انابد)
 • محمدآباد (شهرآباد)
 • مظفرآباد (بردسکن)
 • ملک بابو
 • میان‌آباد (بردسکن)

ن

 • نصرآباد (بردسکن)
 • نظام‌آباد (بردسکن
 • ه

  • هادی‌آباد (بردسکن)
  • هدف (بردسکن)
  • هدک

  ی

  • یحیی‌آباد (بردسکن)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران