شهرستان بردسیر

روستاهای شهرستان بردسیر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بردسیر

اسامی روستاهای بردسیر استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (بردسیر)
 • علی‌آباد خسروی
 • علی‌آباد داریوش خان
 • علی‌آباد گل کاران

ا

 • ابراهیم‌آباد (بردسیر)
 • اتشان (بردسیر)
 • اردلگان
 • اردیز علیا
 • ارزن‌دار
 • استخروئیه (بردسیر)
 • اسدآباد (بردسیر)
 • اسفورین سفلی
 • اسفورین علیا
 • اسفک
 • اسلام‌آباد (بردسیر)
 • اسماعیل‌آباد (بردسیر)
 • اسماعیلی (بردسیر)
 • اصفهانوییه آخوند
 • اغل نذری
 • الله‌آباد (بردسیر)
 • امانی (بردسیر)
 • امین‌آباد (بردسیر)
 • اهروئیه
 • ایزدیه

و

 • وحدت‌آباد (بردسیر)
 • ولی‌آباد (بردسیر)

آ

 • آب ترش (بردسیر)
 • آبخورک
 • آبگرم (بردسیر)

ب

 • باب بیدوییه (بردسیر)
 • باب چنزوییه
 • باب زنگوییه
 • باب زیتون
 • باب شگفت
 • باب شمیل
 • باب کوشک
 • باغ ابر
 • باغ اصفهانوئیه
 • باغ بزم
 • باغ ترابی
 • باغ حاجی
 • باغ سرخ (بردسیر)
 • باغ عباس (بردسیر)
 • باقرآباد (بردسیر)
 • بدان
 • بردسیر
 • برنجی رضاآباد
 • برین وسطی
 • بزقوچ‌آباد
 • بنکوییه
 • بهرام جرد
 • بهرامجرد
 • بیدو (بردسیر)
 • بیدوئیه (بردسیر)
 • بیدوندر (بردسیر)
 • بیدخیری (بردسیر)
 • بیدشهابی
 • بیدگروییه
 • بیژن‌آباد (بردسیر)

پ

 • پارسان
 • پامزار
 • پتکوه
 • پرستی رضاآباد
 • پ

  • پری‌آباد (بردسیر)
  • پشت‌رود (بردسیر)
  • پلوئی
  • پیربنه
  • پیرمراد (بردسیر)
  • پیکستان

  ت

  • تاج‌آباد (بردسیر)
  • توکل‌آباد (بردسیر)
  • توکل‌آباد امید
  • توکل‌آباد هنرمند
  • تراب‌آباد (بردسیر)
  • ترشاب بالا
  • تقی‌آباد (بردسیر)
  • تلمبه مهدی‌آباد سامانجرد
  • تله سیخ

  ج

  • جوجنگ
  • جوغنو
  • جعفرآباد (بردسیر)
  • جغدری
  • جهانشاهی (بردسیر)

  چ

  • چاه چمان
  • چاه سالاری (بردسیر)
  • چشمه سبز پایین
  • چشمه سبز سفلی
  • چشمه شور (بردسیر)
  • چمن رنگ
  • چنارو (بردسیر)
  • چناروئیه (بردسیر)
  • چنالو (بردسیر)
  • چنزوییه
  • چهارطاق (بردسیر)

  ح

  • حاج کاکا
  • حاجی‌آباد (بردسیر)
  • حسن‌آباد (بردسیر)
  • حسین‌آباد (بردسیر)
  • حسین‌آباد ماهونک
  • حمیدآباد (کرمان)
  • حیدرآباد (بردسیر)

  خ

  • خالصه دیوانی
  • خالق‌آباد (بردسیر)
  • خواجه‌ای (بردسیر)
  • خواجه سهیل
  • خورموج (بردسیر)
  • خون سرخ (بردسیر)
  • خرمنده
  • خشک‌آباد (بردسیر)
  • خطیب (بردسیر)
  • خمروتو
  • خیرآباد (بردسیر)

  د

  • دولت‌آباد (بردسیر)
  • درآلوئیه
  • دردنا
  • درگاو
  • دری غزنی
  • دستجرد (بردسیر)
  • دشتکار (بردسیر)
  • ابوذر (بردسیر)
  • ده بابک داریوش
  • ده بالا (بردسیر)
  • ده بیرم
  • ده توکل
  • ده رستگار
  • ده کوسه
  • ده کبری
  • ده کلهور
  • ده کمان
  • ده لرز
  • ده مرتضی
  • ده نوروز (بردسیر)
  • ده نذری
  • ده نگاری
  • دهکده (بردسیر)
  • ده‌نو (بردسیر)
  • دهنو پا مزار
  • دهنوسادات
  • دیوالک
  • دیشگان

  ذ

  • ذزدوییه

  ر

  • راسک (بردسیر)
  • رحمت‌آباد (بردسیر)
  • رستم‌آباد (بردسیر)
  • رشک مینو
  • رشیدآباد (بردسیر)
  • رضاآباد (بردسیر)
  • ریگوئیه
  • ریگ‌آباد (بردسیر)

  ز

  • زارچوئیه (بردسیر)
  • زیارت سلطان حمید

  س

  • سامانجرد
  • سوری (بردسیر)
  • سربالا (بردسیر)
  • سرپل (بردسیر)
  • سرخ کان (بردسیر)
  • سرزه (بردسیر)
  • سرملک
  • سعادت‌آباد (بردسیر)
  • سعیدآباد کوه زردوئیه
  • سغرچوئیه
  • سفته (بردسیر)
  • سفته حسین خان
  • سنجدو سفلی
  • سنجدوئیه علیا
  • سندول
  • سندل ملوس
  • سنگ چارک (بردسیر)
  • سنگ صیاد

  ش

  • شیرینگ

  ص

  • صاحب‌آباد (بردسیر)
  • صوفی (بردسیر)

  ط

  • طاحونه استاد
  • طاهرآباد (بردسیر)
  • طویله چمن

  ع

  • عباس‌آباد (بردسیر)
  • عباس‌آباد اسفک
  • عباس‌آباد پامزار
  • عباس‌آباد حاج قنبر
  • عباس‌آباد خراسانی
  • عباس‌آباد عیش‌آباد
  • عباس‌آباد نودر
  • عبدالله آباد دو
  • عبدالله‌آباد (بردسیر)
  • عبدل‌آباد (بردسیر)
  • عزیزه
  • عیش‌آباد (بردسیر)

  غ

  • غبیرا
  • غفارآباد (بردسیر)

  ف

  • فتح‌آباد ده نظریان
  • فخرآباد (بردسیر)
  • فرکان (بردسیر)
  • فرهادی (بردسیر)
  • فیروزآباد (بردسیر)

  ق

  • قوچون
  • قلعه عسکر (بردسیر)
  • قلعه منیع
  • قنات سیر

  ک

  • کاظم‌آباد (بردسیر)
  • کواران (بردسیر)
  • کبیری (روستا)
  • کریگوییه
  • کریم‌آباد ده برزوئیه
  • کله گز
  • کم زردو
  • کمال‌الدین (بردسیر)
  • کمال‌آباد (بردسیر)
  • کنتوئیه
  • کهن زارچ
  • کهن کبیر
  • کهنک (بردسیر)
  • کیخسروی (بردسیر)

  گ

  • گودبید سفلی
  • گودبید علیا
  • گرائی
  • گرنج
  • گزوئیه چشمه خندلی
  • گزوییه
  • گزگرد (بردسیر)
  • گلورود
  • گلومک
  • گلگون (بردسیر)
  • گهدیچ
  • گیورج

  م

  • مادون
  • مارسبز
  • ماه تو
  • ماه خاتونی (بردسیر)
  • ماهونک
  • مومن‌آباد (بردسیر)
  • مبارکه (بردسیر)
  • محمود آباد (بردسیر)
  • محمودآباد (بردسیر)
  • محمودآباد، بردسیر
  • محمودیه (بردسیر)
  • محمدآباد گزوئیه
  • مدیم علیا
  • مدیم گدار
  • مرادآباد (بردسیر)
  • مرغزاری
  • مزار (بردسیر)
  • مزدکان علیا
  • مشکین‌آباد (بردسیر)
  • مظفرآباد (بردسیر)
  • مغولستان (بردسیر)
  • مکی‌آباد
  • مهدی‌آباد (بردسیر)
  • میرشادی
  • میلوییه

  ن

  • نارپ
  • ناصرآباد (بردسیر)
  • نتکوه
  • نخودان
  • نصرت‌آباد (بردسیر)
  • نظم‌آباد (بردسیر)
  • نگار (بردسیر)

  ه

  • هویج (بردسیر)
  • هجین
  • هراران
  • هفت کوسک
  • هنجام

  ی

  • یاس چمن (بردسیر)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران