شهرستان بروجرد

روستاهای شهرستان بروجرد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بروجرد

اسامی روستاهای بروجرد استان لرستان به شرح زیر است :

ا

 • اسدخانی
 • اسلام‌آباد (بروجرد)
 • اصغرآباد (بروجرد)
 • الک‌آباد
 • امیرآباد (بروجرد)
 • انگشته (بروجرد)

و

 • والاشان
 • والانجرد
 • وجیه‌آباد (بروجرد)
 • وزیرآباد (بروجرد)
 • ولیان (بروجرد)
 • ونایی (بروجرد)

آ

 • آئیله
 • آبدر
 • آبسرده الائی
 • آقایی (بروجرد)

ب

 • باده (بروجرد)
 • بازگیر (بروجرد)
 • بوریاباف (بروجرد)
 • بردبل (والانجرد)
 • بردبل (بروجرد)
 • برده‌سره
 • برکت‌آباد (بروجرد)
 • بزازنا
 • بزهل
 • بصری (بروجرد)
 • بلوط بیگ
 • بندیزه
 • بیاتان (بروجرد)
 • بیچون بالا
 • بیچون پائین
 • بیدکلمه

پ

 • پاپولک
 • پلکان سفلی
 • پلکان علیا
 • پیرشریف

ت

 • تاک‌درخت
 • تپه مولا
 • تنگ لره
 • تنگ محمدحاجی
 • تیزه‌زن

ج

 • جوجه‌حیدر
 • جعفرآباد (بروجرد)
 • جنبلاق
 • جهان‌آباد (بروجرد)

چ

 • چپدر
 • چشمه‌کبود (شیروان)
 • چقابل (بروجرد)
 • چگنی‌کش
 • چم صیدی وسطی
 • چم صیدی سفلی
 • چم صیدی علیا
 • چنارستان (بروجرد)
 • چهاربره

ح

 • حاجی‌آباد (بروجرد)
 • حاجی‌آباد دره صیدی

خ

 • خان امیر
 • خایان
 • خواباد
 • خشتیانک

د

 • دارتی (بروجرد)
 • دودانگه (بروجرد)
 • دوران‌دره
 • درودگران
 • درب آستانه خالد بن علی
 • دره احمد
 • دره بیداد سفلی
 • دره بیداد علیا
 • دره چپی (بروجرد)
 • دره زاغه بالا
 • دره زاغه پائین
 • دره کبود
 • دره گرم (بروجرد)
 • دره مراد
 • دره نقدی
 • دره‌صیدی
 • دلی‌آباد
 • ده توشمال
 • ده ترکان (بروجرد)
 • ده سرخه (بروجرد)
 • ده‌سفید (بروجرد)
 • ده شیخان (بروجرد)
 • ده یوسفعلی
 • دهریز
 • دهکرد (بروجرد)
 • دهگاه (بروجرد)
 • ده‌نو مقدسی
 • دینارآباد

ر

 • راه‌بند سفلی
 • راه‌بند علیا
 • رحیم‌آباد (بروجرد)
 • رضاآباد (اشترینان)
 • رضاآباد (بروجرد)

ز

 • زارم
 • زواری‌جان
 • زرشگه
 • زینعلی

س

 • سواران‌دره بالا
 • سواران‌دره پائین
 • سراب پنبه
 • سراب زارم
 • سرتپه (بروجرد)
 • سرچغا
 • سرنجه (بروجرد)
 • س

  • سنگ سفید (بروجرد)
  • سین‌آباد (بروجرد)

  ش

  • شاه‌ویران بالا
  • شاه‌ویران پائین
  • شب‌ماه
  • شمس‌آباد (بروجرد)
  • شهرک شهید محمد بروجردی
  • شیخ‌میری سادات
  • شیخ‌میری کلهر
  • شیروان (بروجرد)
  • شیشه (بروجرد)

  ط

  • طاهری‌آباد
  • طبریجان
  • طنجور

  ع

  • عودمولا
  • عباس‌آباد (بروجرد)
  • علی‌آباد (بروجرد)

  ف

  • فتح‌آباد (بروجرد)
  • فخرآباد علیا
  • فلک‌الدین
  • فیال

  ق

  • قائدطاهر
  • قپانوری
  • قرق (بروجرد)
  • قره‌سو (بروجرد)
  • قشلاق (بروجرد)
  • قلعه آبسرده (بروجرد)
  • قلعه ثمورخان
  • قلعه شکار
  • قلعه شمسی
  • قلعه کاظم
  • قلعه کریم‌خان
  • قلعه کریم‌خان (بروجرد)
  • قلعه محمدضیا
  • قلعه میرزاعلی
  • قلعه نوشوکتی
  • قلعه‌حاتم
  • قلعه‌نو حکیمی

  ک

  • کاروانه (بروجرد)
  • کارخانه حکیمی
  • کوشک (بروجرد)
  • کوشکی سفلی
  • کوشکی علیا
  • کبوترلان
  • کپرجودکی
  • کپرگاه
  • کرت‌آباد
  • کرکر (بروجرد)
  • کرکیخان
  • کریم‌آباد (بروجرد)
  • کفشگران
  • کلاته آبسرده
  • کلان (بروجرد)
  • کله (بروجرد)
  • کمره بالا
  • کمره سفلی (بروجرد)
  • کهریز (بروجرد)
  • کیوره
  • کیدان

  گ

  • گوشه محسن ابن علی
  • گل زرد (بروجرد)
  • گلچهران
  • گل‌دشت (بروجرد)
  • گناروند
  • گنجینه (بروجرد)
  • گنداب (بروجرد)
  • گندل گیلان
  • گیجالی بالا
  • گیجالی پائین

  ل

  • لیقناب

  م

  • مرو (بروجرد)
  • مگسان علیا
  • ملک‌آباد (بروجرد)
  • ملمیجان
  • مله‌کبود (بروجرد)

  ن

  • نبی‌آباد (بروجرد)
  • نصیرآباد (بروجرد)
  • نلخاص علیا

  ه

  • هزارجریب (بروجرد)
  • همت‌آباد (بروجرد)
  • هنرستان صنعتی
  • هیراب

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران