شهرستان بستان آباد

روستاهای شهرستان بستان آباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بستان آباد

اسامی روستاهای بستان آباد استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

ا

 • احمدآباد (بستان‌آباد)
 • ارشتناب
 • ارشتناب (بستان‌آباد)
 • ازومچی
 • اسب‌آباد
 • اسفنگره
 • اشدلق سفلی
 • اشدلق علیا
 • اشرف‌آباد (بستان‌آباد)
 • اعناب
 • اکین‌آباد
 • الوندی (بستان‌آباد)
 • الخلج
 • امامیه (بستان‌آباد)
 • امرالله (بستان‌آباد)
 • امین‌آباد (بستان‌آباد)
 • انباردان
 • انرجان
 • ایرانق

و

 • ورگل (بستان‌آباد)

آ

 • آبدار
 • آبریز (بستان‌آباد)
 • آتباتان
 • آغورآباد
 • آغبلاغ (بستان‌آباد)
 • آغچه‌کهل رجبانلو
 • آغچه‌کهل زمانی
 • آقاجان
 • آقدره (بستان‌آباد)
 • آلانق
 • آلمالو (بستان‌آباد)
 • آیقرچمن سفلی
 • آیقرچمن علیا

ب

 • باش‌سیز
 • باشسیز اوجان
 • باشکند
 • بستان‌آباد
 • بنفشه‌درق (بستان‌آباد)
 • بنه‌کهل
 • بهادر
 • بهجت‌آباد (بستان‌آباد)

پ

 • پستکان
 • پشتیکلو
 • پیرسلطان
 • پیرلوجه

ت

 • تازه‌کند (اوجان شرقی)
 • تازه‌کند (عباس غربی)
 • تازه‌کند (مهران‌رود مرکزی)
 • ترکمپور
 • ترکه‌داری
 • تندرآغاج
 • تیکمه‌داش

ث

 • ثمرخیزان

ج

 • جانبهان
 • جوریم
 • جوقان بزرگ
 • جوقان کوچک
 • جداقیه (بستان‌آباد)
 • جغر

چ

 • چرزه‌خون
 • چرم‌خوران سفلی
 • چرم‌خوران علیا
 • چینی‌بلاغ

ح

 • حاج‌آقا
 • حافظ (بستان‌آباد)
 • حسن‌کهل
 • حصار (بستان‌آباد)

خ

 • خاتون‌آباد (بستان‌آباد)
 • خاچیک (بستان‌آباد)
 • خشگناب
 • خشندرق
 • خلیله‌ده
 • خیرآباد (بستان‌آباد)
 • خیره‌مسجد

د

 • داش‌آتان
 • دره‌چه
 • دلی‌قوروقچی
 • دهناب
 • دیبکلو
 • دیزناب

ز

 • زرین‌قبا
 • زگلوجه (اوجان شرقی)
 • زگلوجه (عباس شرقی)
 • زنگبار (بستان‌آباد)
 • زیرکان
 • زینکش

س

 • ساران
 • ساری‌گونی
 • سرخه (بستان‌آباد)
 • سرخه ساروخلیل
 • سعدی (روستا)
 • سعیدآباد (بستان‌آباد)
 • سقین‌سرای
 • سلطانگه
 • سیر وسطی
 • سیر سفلی
 • سیر علیا
 • سیسان قدیم
 • سیه‌ناب

ش

 • شاه‌میرس
 • شبلی (بستان‌آباد)
 • شنگل‌آباد (بستان‌آباد)
 • شیخ‌بیگلو
 • شیروانه‌ده

ط

 • طوراقیه
 • طبقلو

ع

 • علی‌آباد (بستان‌آباد)
 • علیجان
 • علی‌گاو
 • عین‌الدین

ق

 • قازانچای
 • قاشقای
 • قایش قورشاق
 • قوروقچی‌رود
 • قوزلو (بستان‌آباد)
 • قوزلوجه (بستان‌آباد)
 • قبله‌مسجد
 • قپچاق (بستان‌آباد)
 • قران‌قیه
 • قراین
 • قره‌بابا (اوجان شرقی)
 • قره‌بابا (عباس شرقی)
 • قره‌بلاغ (بستان‌آباد)
 • قره‌چای حاج‌علی
 • قره‌چای نقشی
 • قره‌چمن
 • قره‌قیشه
 • قره‌کوشن
 • قزل‌احمد
 • قزلجه (بستان‌آباد)
 • قزلجه‌میدان
 • قلعه علیا
 • قلعه قاضی (بستان‌آباد)
 • قلعه‌جوق سفلی
 • قلعه‌جوق علیا
 • قیصناب

ک

 • کوخالو
 • کورملا
 • کر (بستان‌آباد)
 • کردکندی (بستان‌آباد)
 • کرگان قدیم
 • کزبین
 • کلو (بستان‌آباد)
 • کلغان
 • کندول

گ

 • گورچین
 • گوندوغدی (بستان‌آباد)
 • گجین (بستان‌آباد)
 • گلوجه (بستان‌آباد)
 • گلوجه سعید
 • گل‌آخور (بستان‌آباد)
 • گل‌قاسم
 • گله‌خانه
 • گلهین
 • گنبد (بستان‌آباد)

م

 • موسی‌قیه ابوالحسن
 • متنق
 • مشگین‌جیق
 • ملاقاسم (بستان‌آباد)
 • ملامحمود
 • منصورآباد (بستان‌آباد)
 • میاردان

ن

 • نوجه‌ده سادات
 • نوجه‌ده کوه
 • نوساله
 • نوشهر (بستان‌آباد)
 • نهر (بستان‌آباد)

ه

 • هراب
 • هلان

ی

 • یوسف‌آباد (بستان‌آباد)
 • یله‌قارشو
 • ینگجه (اوجان شرقی)
 • ینگجه (عباس غربی)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران