شهرستان بندر خمیر

روستاهای شهرستان بندرخمیر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خمیر

اسامی روستاهای بندر خمیر استان هرمزگان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (خمیر)
 • اشتابی
 • انگوران (خمیر)

آ

 • آب مصلی
 • ارابی
 • آل درویش

ب

 • باقی‌آباد (خمیر)
 • برکه سلطان
 • برکه نو
 • بستو
 • بنو (خمیر)
 • بنگرک

پ

 • پرکان آل موسی
 • پرکان گیشو
 • پرنیمه
 • پل انگور
 • پل شرقی
 • پل گل کنی
 • پی پر

ت

 • تقی‌خان
 • تنگ اشکن
 • تنگ گچ
 • تهلو (خمیر)

ج

 • جیحون (خمیر)

چ

 • چاه رو
 • چاه صحاری
 • چاه گود چمردان
 • چاه گلنی
 • چاه لیمو
 • چاهو (خمیر)
 • چوری (خمیر)
 • چاماخور

خ

 • خادنو

د

 • دوکل پهن
 • درگور
 • دروا
 • دریخا
 • دشت جیحون

ر

 • رودبار (خمیر)

س

 • سرتنگ (خمیر)

ش

 • شهر جدید علوی
 • شینگو

ک

 • کروئیه
 • کرمران
 • کسه
 • کشار بالا (خمیر)
 • کشار دوستانی
 • کشار زیر
 • کشار سرگپ
 • کشارچمردان
 • کنوئی
 • کهورستان

گ

 • گری شیخ
 • گیشی (خمیر)
 • گیشو (خمیر)
 • گوین (خمیر)

ل

 • لشتغان پایین و بالا

م

 • مارو
 • موردو
 • مخدان (خمیر)

ن

 • ناهنگ
 • نره
 • نیمه‌کار

ه

 • هتران


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران